Analyse
Kapitaalverhoging Systemat 18 jaar geleden - maandag 7 december 1998

KAPITAALVERHOGING SYSTEMAT

Het beursgenoteerde computer- en informaticabedrijf Systemat plant een aantal overnames en voert om die te financieren een kapitaalverhoging door. Als u aandelen Systemat hebt mag u daaraan meedoen.

Concreet

Als u aandelen Systemat hebt, kunt u tot en met 11 december op de nieuwe aandelen intekenen. Om één nieuw aandeel te verwerven moet u 4 825 frank + 0,35 % beurstaks betalen én 4 coupons nr. 2 van uw bestaande aandelen binnenbrengen. Voor de fysieke levering van de aandelen betaalt u met uitzondering van de wettelijke leveringstaks van 0,2 % geen kosten bij de loketinstellingen BBL, Generale Bank, KBC, CBC en Vermeulen-Raemdonck.

Ons advies

Ook tegen deze inschrijvingsprijs die lager ligt dan de huidige beurskoers blijven we Systemat een duur aandeel vinden. Toch tekent u als aandeelhouder best in op de nieuwe aandelen. Als u dat niet doet, speelt dat in uw nadeel aangezien Systemat na de kapitaalverhoging de winst over meer aandelen zal moeten verdelen. U zou dan te lijden hebben onder de winstverwatering. Bij de meeste kapitaalverhogingen wordt zo'n winstverwatering gedeeltelijk gecompenseerd door de mogelijkheid om de coupon die voor de kapitaalverhoging moet dienen te verkopen op de beurs. Bij Systemat is dat echter niet het geval want na de periode waarin de kapitaalverhoging loopt, verliezen de coupons nr. 2 al hun waarde.

KOERS VAN HET AANDEEL SYSTEMAT

Systemat heeft goede groeivooruitzichten maar de koers houdt daar volgens ons al rekening mee. Als u de aandelen hebt, doet u toch best mee met de kapitaalverhoging om zo uw winst niet te laten verwateren.

Deel dit artikel