Analyse
Baan 19 jaar geleden - dinsdag 1 december 1998

BAAN - Resultaten 3e kwartaal 98

• ERP-software
• Amsterdam
• 23 NLG

Baans definitieve resultaten voor het derde kwartaal van 1998 bevestigden het verlies en de algemene slechte prestatie in dat kwartaal. Het bedrijf moet drastisch in zijn kosten gaan snoeien. Daarom voert het nu een herstructureringsplan uit dat het dozijn acquisities uit de voorbije twee jaar moet integreren. De directie van Baan, door de herstructureringsmaatregelen versterkt, heeft ingezien dat de overgenomen bedrijven eerder als onafhankelijke dochterondernemingen functioneerden met overlappende verkoop-, marketing- en administratieve diensten. De werkingskosten liepen zo natuurlijk hoog op en noopten een herstructurering. Baan voorziet een eenmalige herstructureringskost van 110 miljoen USD waardoor de onderneming dit jaar in de rode cijfers zal komen. Maar dit bedrag zou in 1999 teruggewonnen worden door een evenredige besparing in de personeelskosten. Baan gelooft ook dat de bovenvermelde acquisities een stevige fundering vormen voor de toekomst. Aangezien de eigen producten aangevuld worden met de verworven technologieën, bieden ze een mooi verkooppotentieel. De onderneming verwacht veel van haar "package software" voortkomend uit de samenwerking met Microsoft (zie Euro-Risk nummer 21 - 20/10/98). Ze is vooral afgestemd op kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's), het segment waarop Baan zich verder wil toespitsen.

1999 (vooral de twee eerste trimesters) zal cruciaal zijn voor het herstel van Baan. De bovenvermelde herstructurering is voor ons de laatste kans die we Baan geven. We hebben meer te winnen dan te verliezen door het resultaat af te wachten. HOUD uw Baan-aandelen als u er hebt, anders NIET KOPEN.

KOERSEVOLUTIE BAAN IN NLG

Deel dit artikel