Analyse
Select Appointments 19 jaar geleden - dinsdag 17 november 1998

SELECT APPOINTMENTS - Resultaten 3e kwartaal 98

• Uitzendarbeid
• Londen
• 627,5 pence

De aandeelkoers van Select Appointments, het Britse uitzendbedrijf gespecialiseerd in hooggeschoolden (informatietechnologie, management...) kreeg het deze zomer hard te verduren. De financiële crisis in Rusland veroorzaakte het algemene gevoel (hoewel niet bij ons) dat dit jaar een recessie op wereldschaal in het verschiet lag. Wie recessie zegt, bedoelt eigenlijk ontslagen en een wervingsstop. En aangezien Select hoofdzakelijk personeel moet aanwerven, begrijpen we waarom het aandeel in enkele weken twee derden van zijn koers moest inboeten. Maar de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal (winststijging van bijna 40%) en de hoopvolle vooruitzichten voor de rest van het jaar hebben, alvast tijdelijk, al dat slechte nieuws afgezwakt. Ondertussen heeft de koers van het aandeel zich wat hersteld, hij bedraagt nu het dubbele van zijn laagste peil. Op lange termijn geloven we zeker dat Select over de troeven beschikt om zijn activiteiten verder te laten toenemen. Bovendien wordt verwacht dat de markt waarin het bedrijf actief is in de komende jaren jaarlijks met tenminste 10% zal groeien. Volgens ons zou Select het zelfs nog beter moeten doen dankzij de toespitsing op de meer gespecialiseerde beroepen enerzijds en de geografische expansiestrategie anderzijds. Door die expansie kan Select zijn omzet in evenwicht brengen (de groep is nog te afhankelijk van de Amerikaanse en de Britse markt) en aanwezig zijn op markten waar uitzendarbeid nog maar net van de grond komt (zoals in Italië).

Ondanks de vertraagde economische groei volgend jaar - niet te verwarren met de recessie - blijven we geloven dat de groep zijn winst in drie jaar zal verdubbelen (48p in 2001, tegenover 25p dit jaar). KOOPWAARDIG.

KOERSEVOLUTIE SELECT APPOINTMENTS IN PENCE

Deel dit artikel