Analyse
Belangengroep aandeelhouders Cockerill-Sambre 19 jaar geleden - maandag 16 november 1998

BELANGENGROEP AANDEELHOUDERS COCKERILL-SAMBRE

Op 9 november werd de vzw DEMICO opgericht, een groep die de belangen van de minderheidsaandeelhouders van Cockerill-Sambre wil verdedigen. Demico is van oordeel dat Usinor, de Franse overnemer van de Waalse staalgroep aan de kleine beleggers niet dezelfde kansen geeft als aan het Waalse Gewest, van wie Usinor het meerderheidsbelang overkoopt. Zonder het prospectus te hebben gezien rond de verkoop, dat normaal begin 1999 moet verschijnen, klaagt Demico alvast het gebrek aan transparantie van de operatie aan en het feit dat Usinor de beursnotering van de aandelen Cockerill Sambre wil schrappen. Dat verplicht de kleine aandeelhouders om op het bod in te gaan en nu hun aandelen te verkopen, zodat ze niet kunnen meegenieten van de investeringen die de jongste jaren werden gedaan. Als u zich wilt aansluiten bij de belangengroep, kunt u zich telefonisch aanmelden op het nummer
0900.10.261 of per fax op het nummer 02/732.22.51. U krijgt dan een formulier dat u moet ondertekenen en terugsturen naar Demico, Driebruggenstraat 70, 1160 Brussel. Om lid te worden van de vzw Demico moet u wel 1 frank betalen per aandeel Cockerill Sambre in uw bezit en dit met een minimum van 500 frank.

Beter nog wat wachten

U moet echter weten dat indien alle minderheidsaandeelhouders van mening zijn dat de door Usinor geboden prijs te laag is, ze dan kunnen beslissen om niet op het bod in te gaan. De beslissing om de notering van het aandeel te schrappen moet worden genomen door de beursautoriteiten en dat zal slechts gebeuren als er te weinig aandelen in omloop blijven. Volgens ons wacht u in ieder geval best het prospectus af, dat wellicht in januari zal worden gepubliceerd, vóór u uw aandelen verkoopt. Op basis van de details in het prospectus kunt u dan een beslissing nemen.

Deel dit artikel