Analyse
Aandelen Kredietbank Luxembourg in 20 gesplitst 19 jaar geleden - maandag 23 november 1998

AANDELEN KREDIETBANK LUXEMBOURG IN 20 GESPLITST

De aandelen van Kredietbank Luxembourg (KBL) zijn sinds 18 november in 20 gesplitst. Dat betekent dat uw aandelen 20 keer minder waard geworden zijn, maar u zult er ook 20 keer meer bezitten. Als u gewone aandelen KBL of bevoorrechte aandelen KBL materieel in uw bezit hebt, dan zult u die moeten binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. Voor elk gewoon aandeel met coupon nr.57 en volgende en voor elk bevoorrecht aandeel met coupon nr.13 en volgende aangehecht hebt u recht op 20 nieuwe aandelen met coupon nr. 1 en volgende aangehecht. De nieuwe aandelen zullen leverbaar zijn vanaf 15 maart 1999. KBL heeft echter nog geen duidelijkheid verschaft over de data waarop u uw aandelen kunt binnenbrengen, noch over de banken die in België als "loketinstellingen" zijn aangeduid en waarbij u dus geen extra kosten zult moeten betalen. Voorlopig mag u dus gerust uw aandelen KBL nog wat bijhouden. We houden u op de hoogte. Als uw aandelen KBL op een effectenrekening staan, moet u helemaal niets doen. Uw financiële tussenpersoon zal de nodige formaliteiten voor zijn rekening nemen.

KOERS VAN HET BEVOORRECHTE AANDEEL KBL

De splitsing van het aandeel KBL houdt in dat het nu in plaats van een goede 90 000 frank nog slechts een kleine 5 000 frank kost. Meteen is dit koopwaardige aandeel een stuk toegankelijker geworden.

Deel dit artikel