Analyse
Tractebel 19 jaar geleden - maandag 5 oktober 1998

TRACTEBEL - Halfjaarresultaten

Tractebel (5 460 BEF) zag zijn winst in het eerste semester met 13 % stijgen. Weliswaar blijft 73 % van de winst afkomstig van Electrabel, maar het zijn de puike prestaties van de afdelingen EGI (internationale gas- en elektriciteit) en Fabricom (technische installaties en diensten van openbaar nut) die de forse groei verklaren. Voor 98 rekenen we op een winst van 215 BEF per aandeel, tegen 187 BEF in 97. Zopas werd de divisie EGI opnieuw uitgebreid. Tractebel kocht nl. 42 % van het kapitaal van het Braziliaanse Gerasul, dat 7 % van de plaatselijke elektriciteit levert. Daaruit zouden nog andere investeringen voortvloeien. Tractebel produceert nu meer megawatts in het buitenland dan in België, waarmee het voor 2000 vooropgestelde doel al bereikt is. In de toekomst wil de groep haar internationale expansie voortzetten en ze is financieel sterk genoeg om die investeringen te dragen. Dat neemt niet weg dat Tractebel door een fusie met Electrabel over heel wat extra middelen zou kunnen beschikken. Deze operatie die de goedkeuring van de regering zou wegdragen omwille van de Belgische "verankering" van Tractebel (een fusie zou de participatie van het Franse Suez-Lyonnaise des Eaux in Tractebel tot een kwart doen verwateren), is volgens de directie (nog ?) niet aan de orde. Hoewel een mogelijke verslechtering van de crisis in Latijns-Amerika de resultaten negatief kan beïnvloeden, blijven we vertrouwen in de toekomst. De groep blijft tegen een hoog tempo investeren zodat tegen het jaar 2000 nog slechts 60 % van haar winst van het traag groeiende Electrabel zal komen. Het aandeel is correct gewaardeerd. Profiteer van de recente koersdaling om te kopen.

TRACTEBEL

De expansie van Tractebel in het buitenland zal in de toekomst vruchten blijven afwerpen. Koopwaardig.

 

 

Deel dit artikel