Analyse
Audiofina 19 jaar geleden - maandag 12 oktober 1998

AUDIOFINA - Halfjaarresultaten

Het Luxemburgse Audiofina (1 416 BEF), via zijn participatie in CLT-Ufa de grootste radio- en televisiegroep van Europa, maakte voor het eerste semester een winst van 16 LUF per aandeel bekend. T.o.v. het zeer zwakke eerste halfjaar 97 betekent dat een stijging met 350 %. Maar in het tweede semester staat Audiofina voor zware kosten i.v.m. de Duitse digitale televisiezender Première, wat de jaarresultaten opnieuw in het rood zal doen belanden. Wij ramen het verlies, uitzonderlijke elementenniet meegerekend, op 30 LUF per aandeel. De toekomst van Audiofina blijft twijfelachtig. Rond Première rijzen steeds nieuwe problemen. CLT-Ufa en de groep Kirch krijgen geen toestemming om hun participatie elk op 50 % te brengen wegens mogelijke monopolievorming. Het Duitse project loopt dus steeds meer vertraging op. Bovendien blijft CLT-Ufa de verliezen opstapelen, zowel met projecten die nog verder moeten ontwikkeld worden als met activiteiten die reeds operationeel zijn (commerciële en digitale televisie). De groeistrategie van Audiofina kan ons overigens niet bekoren. Het duurt veel te lang voor de investeringen renderen (5 à 6 jaar voor de lancering van een nieuwe televisiezender). En ondertussen overspoelen de nieuwe media (Internet, betaal- en thematelevisie) de markt en het is niet zeker dat iedereen een voldoende groot stuk van de koek zal kunnen bemachtigen. De toekomst blijft een vraagteken. Wij hebben onze twijfels bij de gevolgde groeistrategie en zijn dan ook zeker geen koper van dit correct gewaardeerd aandeel. Wie het bezit, verkoopt het best.

Deel dit artikel