Analyse
Spector 19 jaar geleden - maandag 14 september 1998

SPECTOR: halfjaarresultaten

Het verlies dat fotogroep Spector (1 390 BEF) in het eerste halfjaar 98 boekte, is nog veel groter dan verwacht. De enige boosdoener was de Duitse keten van fotomateriaal en vrijetijdselektronica Photo Porst die de mooie winsten van de overige geledingen van de groep volledig van tafel veegde. Of Spector op het jaareinde uit de rode cijfers zal geraken is volledig afhankelijk van de resultaten van Porst en van de vraag of er nog meer geld moet opzij gezet worden voor de herstructurering. Van de maatregelen die Spector reeds doorvoerde en nog gepland heeft, zullen de meeste slechts op langere termijn effect sorteren. Bovendien blijft het consumptieklimaat in Duitsland zwak en bestaat er een sterke druk op de prijzen van fotofinishing en fotomateriaal. Het zal o.i. dan ook nog enkele jaren duren vooraleer Porst uit tot de rode cijfers geraakt. We schroeven onze winstprognoses voor 98 nogmaals fors terug en we mikken nu op winst noch verlies. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar momenteel zijn we geen koper. De groep is veel te afhankelijk van haar Duitse probleemfiliaal Photo Porst. Wie het aandeel heeft, mag het houden in de hoop dat het tij binnen enkele jaren keert.

Deel dit artikel