Analyse
Prolion 19 jaar geleden - dinsdag 22 september 1998

PROLION - Koers nog te hoog

• Robotica
• Amsterdam (Euro.NM)
• 185 NLG

Het Nederlandse Prolion ontwerpt en verkoopt systemen voor de automatisering en procesbesturing in de agro-voedingsindustrie. De producten situeren zich in de biomechatronica, een combinatie van mechanische en elektronische techniek. De trots van Prolion is het AMS (Automatisch MelkSysteem), een complexe machine die het melken automatiseert - de landbouwer komt er niet meer aan te pas. Dankzij ultrasonische sensoren lokaliseert het systeem de spenen en bevestigt het het melktuig. Tegelijk onderzoekt het AMS de kwaliteit van de melk, geeft de koe een aangepaste voeding en houdt de landbouwer elektronisch op de hoogte. Het AMS is vooral geschikt voor middelgrote tot grote bedrijven (40 tot 150 koeien), die overigens sterk in aantal toenemen. De kleinere bedrijven kampen immers met winstproblemen en sterven stilaan uit. Prolion schat dat er meer dan 300 000 middelgrote tot grote boerderijen zijn in Europa, Noord-Amerika en Japan alleen, het beoogde marktsegment van Prolion. Met een minimumverkoopprijs van 150 000 USD per automatisch melksysteem vertegenwoordigt dit een potentiële markt van pakweg 45 miljard dollar. In die markt heeft Prolion maar één concurrent, een ander Nederlands bedrijf met een minder geavanceerd en minder gebruiksvriendelijk product. De verkoop van 45 AMS in 1997 betekende voor Prolion een verdubbeling van de omzet in vergelijking met 1996. Verwacht wordt dat de verkoop in 1998 nog eens zal verdubbelen.

Prolion heeft een heel goed product in een grote en aantrekkelijke markt. Maar de koers van het aandeel is plots de hoogte ingegaan en is vrij hoog gezien de onzekerheid over de aanvaarding van het product op de markt. Op dit ogenblik is het aandeel nog NIET KOOPWAARDIG.

 

KOERSEVOLUTIE PROLION (in NLG)

Deel dit artikel