Analyse
Nog wat geld voor coupons Real Software 19 jaar geleden - maandag 7 september 1998

NOG WAT GELD VOOR COUPONS REAL SOFTWARE

Zoals we vorige week (BW nr. 880) meldden zijn de aandelen van de groep Real Software in tien gesplitst. Aandelen die u materieel in bezit hebt moet u omruilen. De coupons nr. 1 en nr. 2 van de oude aandelen mag u ook binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. Elke coupon nr. 1 is 450,90 frank netto waard, voor elke coupon nr. 2 krijgt u 247,29 frank netto. Mocht uw gebruikelijke financiële tussenpersoon kosten aanrekenen, dan wendt u zich best tot een kantoor van KBC, Petercam of Generale Bank, die instaan voor de financiële dienstverlening rond dit aandeel. Vergeet ook niet dat coupon
nr. 3 diende voor de uitbetaling van het dividend over 1997. Dat bedraagt 21 frank netto en is betaalbaar sinds 6 juli laatstleden.

Deel dit artikel