Analyse
Keuzedividend bij Solvac 19 jaar geleden - maandag 21 september 1998

KEUZEDIVIDEND BIJ SOLVAC

Als u aandelen hebt van Solvac dan kunt u binnenkort een voorschot op het dividend over 1998 opstrijken. Voor het eerst biedt Solvac daarbij de keuze tussen een dividend in baar geld of een dividend in aandelen. Wij raden u aan te opteren voor de tweede mogelijkheid.

Interimdividend

• Vanaf 26 november eerstkomend keert Solvac een interimdividend uit van 56 frank netto per gewoon aandeel en van 63,74 frank netto per VV-aandeel.
• Voor het eerst biedt Solvac echter ook de mogelijkheid om dit interimdividend niet te innen in baar geld, maar in de vorm van nieuwe aandelen. De precieze modaliteiten daarvoor moeten nog worden bepaald en hangen af van de gemiddelde beurskoers van Solvac in de periode tussen 12 en 23 oktober. Aangezien het aandeel Solvac koopwaardig is (zie ook "Aandelen" en tabel p.11) raden wij u aan te opteren voor een interimdividend in de vorm van nieuwe aandelen. Al wat u daarvoor moet doen is tussen 2 en 16 november melden aan uw financiële tussenpersoon dat u voor die oplossing kiest.

Solvac : een speciaal geval

Aandelen kopen van Solvac is enigszins speciaal omdat die aandelen allemaal op naam zijn. Dat betekent dat uw naam moet worden ingeschreven in een register bij Solvac. Bij uw aankoop moet u dan ook een formulier invullen, een zogenaamde volmacht koper. Dat formulier vermeldt uw naam, adres, nationaliteit en het aantal aandelen dat u koopt. Als u uw aandelen gekocht hebt vóór 5 oktober, dan hebt u nog recht op het interimdividend, voor zover de volmacht koper tegen 21 oktober aan Solvac is bezorgd.

Deel dit artikel