Analyse
Electrafina / GBL 19 jaar geleden - maandag 28 september 1998

ELECTRAFINA/GBL - Halfjaarresultaten

In de portefeuille van GBL-dochter Electrafina (3 870 BEF) zitten hoofdzakelijk aandelen Suez-Lyonnaise des Eaux (Franse nutsgroep), PetroFina en Audiofina (Luxemburgse mediagroep). In het eerste halfjaar viel de winst van Electrafina met 33 % terug doordat er een stuk minder meerwaarden werden gerealiseerd dan in dezelfde periode van 97. Houdt men geen rekening met deze uitzonderlijke resultaten, dan ging de winst er volgens onze berekeningen met bijna 38 % op vooruit, vooral dankzij de grotere bijdrage van Audiofina, de winst die gerealiseerd werd bij de omwisselingsoperatie Generale Maatschappij/Suez-Lyonnaise des Eaux en de dividenden die Electrafina van deze laatste ontving. Meer dan de helft van de portefeuillewaarde wordt uitgemaakt door PetroFina en Audiofina, twee bedrijven die ons momenteel weinig kunnen bekoren. Bovendien zijn de (tegengesproken) geruchten als zou Electrafina zijn participatie in PetroFina (met een fikse meerwaarde) willen verkopen, momenteel weggeëbd.
Hoofdaandeelhouder GBL (5 610 BEF) realiseerde in het eerste semester voor meer dan 1 100 BEF per aandeel aan (uitzonderlijke) meerwaarden, wat resulteerde in een winststijging met 130 %. De groep ontdeed zich immers (met winst) van praktisch alle resterende financiële en vastgoedbelangen en voerde een rationalisering door. Momenteel bezit GBL (via Electrafina) enkel nog participaties in PetroFina, Suez-Lyonnaise en Audiofina (samen goed voor 78 % van de waarde van de portefeuille) en in het Franse Imétal (7 %; bouwmaterialen, industriële ertsen...). Daarnaast wordt 10 % van de portefeuillewaarde gevormd door liquiditeiten (meer dan 950 BEF per aandeel), waarvan de bestemming een mysterie blijft. Behalve deze cash en Imétal is er dus geen verschil tussen GBL en Electrafina. Noch Electrafina, noch GBL lijken ons een interessante belegging. Beide aandelen zijn correct gewaardeerd. Ze noteren zowat 25 à 30 % onder hun werkelijke waarde, dat is nauwelijks meer dan in het verleden. Een mogelijke fusie tussen deze nagenoeg identieke holdings lijkt weinig aantrekkelijk om op te speculeren. Niet kopen. Houden.

ELECTRAFINA / GBL

De parallelle koersen weerspiegelen de slechts minieme verschillen tussen Electrafina (vet) en GBL. Niet kopen.

 

 

Deel dit artikel