Analyse
Distrigas 19 jaar geleden - maandag 28 september 1998

DISTRIGAS - Halfjaarresultaten

De winst van Distrigas (39 500 BEF) lag in het eerste halfjaar 7 % hoger dan in dezelfde periode 97. Opmerkelijk was de forse toename van de getransporteerde volumes, vooral richting elektriciteitscentrales en buitenland. Aangezien het tweede semester traditioneel minder goed is dan het eerste ("wintereffect"), tippen we voor heel 98 op een winstgroei met 5 % tot 2 070 BEF per aandeel. Behalve uit het vervoer en de verkoop van aardgas in België, haalt Distrigas een deel van zijn inkomsten uit zogenaamde transitactiviteiten. Dankzij zijn centrale ligging (tussen gasproducerende regio's zoals de Noordzee en Nederland en de verbruikers) fungeert België als een draaischijf in de gastransit. Van de groei van deze activiteit zal de toekomst van Distrigas afhangen. De nakende ingebruikneming van de Interconnector die het Britse aardgasnet verbindt met Zeebrugge en die reeds nieuwe transitcontracten opleverde, is in dat opzicht positief. De geleidelijke liberalisering van de Europese gasmarkt die in de loop van 2000 een feit zou moeten zijn, kan daarentegen een streep door de rekening betekenen. Ze zal immers gepaard gaan met een toename van de concurrentie en druk op de prijzen. Het is ook niet uitgesloten dat buitenlandse groepen in de toekomst eigen gasleidingen in ons land zullen installeren, wat zou betekenen dat Distrigas transitinkomsten zou derven. Ondanks de positieve vooruitzichten die de toename van de internationale gastransit opent, worden de winstgroeimogelijkheden beperkt door de liberalisering. Het aandeel is correct gewaardeerd. Niet kopen. Houden.

DISTRIGAS

Ons inziens zal de koers zijn explosieve hausse sinds begin dit jaar niet kunnen volhouden. Niet kopen.

 

 

Deel dit artikel