Analyse
Delhaize 19 jaar geleden - maandag 7 september 1998

DELHAIZE - Halfjaarresultaten

In het eerste semester is de winst van distributiegroep Delhaize (3 025 BEF) met ruim 30 % gestegen, tot bijna 50 BEF per aandeel, wat in de lijn van onze verwachtingen lag. Naast het uitstekende resultaat (winst + 26 %) van de Amerikaanse 44 %-dochter Food Lion die instaat voor meer dan 70 % van de omzet en de winst van de groep, nam in België de omzet met ruim 6 % toe, o.m. dankzij het herstel van de consumptie. Delhaize slaagt er zelfs in om zijn marktaandeel in België uit te breiden. De groep profiteert nl. van het feit dat enkele ontevreden franchisenemers uit de GIB Groep van uithangbord veranderen en nu een AD Delhaize runnen in plaats van een Nopri of Unic-winkel. Ook op zijn andere markten (Frankrijk, Tsjechië en Griekenland en zelfs Thailand en Indonesië) boerde Delhaize goed. Ondanks de economische crisis was het resultaat van de Aziatische activiteiten in evenwicht. Ook voor de tweede jaarhelft wordt een verdere groei van de omzet en de winst voorzien. We verhogen zeer lichtjes onze winstvooruitzichten voor 98 en 99 tot respectievelijk 108 en 118 BEF per aandeel (107 BEF en 116 BEF voorheen). Delhaize investeert jaarlijks aanzienlijk in de modernisering en uitbreiding van haar winkelnetwerk en blijft uitkijken naar expansiemogelijkheden (o.m. in Slovakije, Azië en Noord-Amerika). Voorts tracht de groep via allerlei technieken en initiatieven (o.a. internet-verkopen, nieuwe winkelformules...) klanten te winnen. Delhaize voert een consequente en doordachte strategie die duidelijk vruchten afwerpt. Ons inziens houdt de koers meer dan voldoende rekening met de groeivooruitzichten. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.

DELHAIZE

Na een aantal zwakke jaren, maakten de winst en de koers van het aandeel dit jaar een sprong. Houden.

 

 

Deel dit artikel