Analyse
Belgolaise 19 jaar geleden - maandag 7 september 1998

BELGOLAISE - Halfjaarresultaten

Belgolaise (9 270 BEF), de op Afrika gerichte 55 %-dochterbank van de Generale Bank, realiseerde in de eerste 6 maanden van 98 een winst van 179 BEF per aandeel, terwijl dezelfde periode in 97 verlieslatend was. Dit winstherstel is te danken aan het feit dat de bank dit jaar geen buitensporig hoge voorzieningen moest aanleggen voor probleemkredieten, zoals vorig jaar het geval was. Dat Belgolaise dit jaar uit de rode cijfers blijft, bewijst dat de bank op de goede weg is, o.m. dankzij de uitbreiding van de "corporate banking" (grote bedrijven) en de afbouw van het belang van Centraal-Afrika ten voordele van meer beloftevolle Afrikaanse staten. Ons inziens is Belgolaise goed op weg om tegen het jaar 2000 een bevredigende rendabiliteit te bereiken. In die optiek zouden we het aandeel houden. De politieke en economische context waarin de bank evolueert, blijft evenwel bijzonder wisselvallig. Hoewel het aandeel goedkoop is, zouden we het voorlopig niet kopen.

BELGOLAISE/BELGISCHE BANKEN

Wegens het Afrika-risico bleef Belgolaise (vet, basis 100) achter bij de andere bankaandelen. Houden.

 

 

Deel dit artikel