Analyse
Deutsche Telekom 19 jaar geleden - maandag 31 augustus 1998

DEUTSCHE TELEKOM: halfjaarresultaten

In de eerste zes maanden van dit jaar is de winst per aandeel van Deutsche Telekom (DT; 48,8 DEM) met 18 % gestegen. Dat was evenwel vooral te danken aan een daling van de financiële lasten en aan het feit dat sommige takken minder verlies leden dan in dezelfde periode vorig jaar. De Duitse telefoonreus heeft het inderdaad niet onder de markt. Op zijn thuismarkt neemt de concurrentie in de vaste telefonie overhands toe en verliest DT zienderogen marktaandeel. Wat de kabeltelevisie betreft, zal DT misschien verplicht zijn om een groot bedrag (zo'n 1,5 DEM per aandeel vóór belastingen) opzij te zetten om de eventuele verlaging van de tarieven door de controlerende overheid op te vangen. DT moet dringend zijn kosten terugdringen en zijn dienstverlening verbeteren, maar de weg is nog lang. Ook de internationale expansie loopt niet van een leien dakje. Zo zal Global One, de alliantie met France Telecom en het Amerikaanse Sprint, ook volgend jaar nog verlieslatend zijn en zal het trio een geduchte concurrent hebben in de tandem British Telecom/AT&T. Overigens heeft DT moeite om de nodige expansie-investeringen te financieren. De keuze van de projecten is ook niet altijd even gelukkig. Zo heeft DT belangen in de Aziatische landen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis... DT staat voor zware tijden. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar we zouden het zeker niet kopen. Wie aandelen DT bezit, verkoopt ze best.

Deel dit artikel