Analyse
Philips 20 jaar geleden - maandag 27 juli 1998

PHILIPS - Halfjaarresultaten 98

De Nederlandse elektronicareus Philips (3 045 BEF; 166 NLG) is actief in de consumentenelektronica, verlichting, halfgeleiders, ... In het 1ste semester van 98 steeg de winst per aandeel met 32 %. De eind 96 aangevatte strategie werpt blijkbaar vruchten af. De groep gaat trouwens door met bezuinigen, afbouwen van de schulden en afstoten van weinig rendabele activiteiten. Zo verkocht ze onlangs haar 75 %-participatie in Polygram (muziek en film) aan Seagram, een operatie die in de loop van het 2de semester afgerond zal worden. Met de vrijgekomen middelen zal ze haar meer beloftevolle activiteiten (halfgeleiders en vernieuwing in de consumentenelektronica via digitale technologie) verder kunnen ontwikkelen. Philips lijdt overigens nauwelijks onder de crisis in Azië daar ze slechts ± 3 % van haar omzet realiseert in de zwaarst getroffen landen. Bovendien profiteert ze van haar vestigingen ginds om goedkoop te exporteren naar het Westen. Toch is Philips ongerust over de ontwikkelingen in Azië. Als de toestand verergert, dan zou dit in het 2de semester immers roet in het eten kunnen gooien. Niettemin verwacht de groep voor dit jaar een winstgroei met 2 cijfers. Wij tippen op een winst per aandeel van 11,5 NLG (+ 22 %) in 98 en 15 NLG (+ 30 %) in 99. Philips zet haar herstructureringen verder. Dankzij haar overvloedige liquiditeiten zal ze haar sterke punten verder kunnen ontwikkelen. Goedkoop aandeel. Koopwaardig voor de lange termijn.

PHILIPS/NEDERLANDSE BEURS

Dankzij de herstructurering van de groep klopte Philips (vet; basis 100) de Amsterdamse beurs. Kopen.

 

 

Deel dit artikel