Analyse
Heropening bod op aandelen Walibi, G-Bank en Generale Mij 19 jaar geleden - maandag 6 juli 1998

HEROPENING BOD OP AANDELEN WALIBI, G-BANK EN GENERALE MAATSCHAPPIJ

Premier Parks, Fortis en Suez Lyonnaise des Eaux, de groepen die respectievelijk de overnemers zijn van de beursgenoteerde bedrijven Walibi, Generale Bank en Generale Maatschappij hebben na een openbaar bod op de aandelen van die bedrijven ruim 90 % van de aandelen ervan verworven. Zoals de wet het voorschrijft gaan ze nu over tot een heropening van het bod om aan de aandeelhouders die uit vergetelheid of nonchalance hun aandelen nog niet binnenbrachten een kans te bieden dat alsnog te doen.
• Tot en met 29 juli biedt elk aandeel Walibi u het recht op een bedrag van 2 385 frank netto. Er is ook een mogelijkheid om te opteren voor een lager bedrag én voor aandelen van de overnemer Premier Parks, maar die oplossing lijkt ons minder interessant. Hebt u nog converteerbare obligaties van Walibi met coupon nr. 7 aangehecht, dan krijgt u daar 3 360 frank per obligatie voor.
• Per drie aandelen Generale Bank krijgt u tot en met 27 juli 7 aandelen Fortis AG, 7 VV-strips Fortis AG en een bedrag van 8 145 frank. Voorts krijgt u een "cash-waarborg" van 1 200 frank per aandeel Fortis AG dat u op die manier verwerft (per drie aandelen Generale Bank is dat dus nog eens 8 400 frank extra) en een certificaat van gewaarborgde waarde, dat als doel heeft u een correcte verkoopprijs van het aandeel Fortis AG te garanderen, indien de koers van Fortis AG tussen nu en 2001 zou stagneren of dalen.
• Voor elk aandeel Generale Maatschappij krijgt u tot en met 27 juli 1 aandeel Suez Lyonnaise des Eaux en een Certificaat van Gewaarborgde waarde.
Stel het binnenbrengen van uw aandelen Walibi, Generale Bank of Generale Maatschappij niet langer uit, want ze zullen alle drie van de beurs verdwijnen en dan wordt het moeilijk om ze nog tegen correcte voorwaarden te verkopen.

Deel dit artikel