Analyse
Creyf's 19 jaar geleden - maandag 27 juli 1998

CREYF'S - Stand van zaken

Uitzendbureau Creyf's (11 450 BEF) blijft aan een hoog ritme groeien. Nadat de groep in mei bekendmaakte dat ze 4 uitzendkantoren wou openen in Oostenrijk, volgden in juni en juli verscheidene overnames bij onze zuiderburen. Daarmee bezit Creyf's nu 69 kantoren in Frankrijk, tegen 75 in België. De groep is eveneens actief in Luxemburg, Nederland en Duitsland. De kernactiviteit mag dan wel de tewerkstelling van uitzendkrachten zijn, Creyf's besteedt recent meer en meer aandacht aan aanverwante diensten zoals "outplacement" (bijv. het tewerkstellen van bedienden van de gesloten Renault-vestiging in Vilvoorde) en recrutering en selectie van directie en kaderleden. Door deze geografische en sectoriële diversifiring zal de winst in de toekomst minder sterk schommelen. Uitzendarbeid is immers van nature uit conjunctuurgevoelig : een hogere economische groei doet de vraag naar uitzendkrachten toenemen. De sector draait nu dan ook op volle toeren, al zou het tempo de komende maanden wel eens wat kunnen vertragen. De onstuitbare expansiedrang van Creyf's maakt het aandeel erg gegeerd. De koers blijft dan ook maar klimmen. Op het huidige niveau is het aandeel - gelet op de winstverwachting - o.i. echter duur. Niet kopen, wel houden.

CREYF'S

Creyf's is zijn naam van "groei-aandeel" waardig. Maar het aandeel is nu te duur : niet meer kopen.

Deel dit artikel