Analyse
BGL 19 jaar geleden - maandag 13 juli 1998

BGL - Stand van zaken

Banque Générale du Luxembourg (BGL; 87 500 LUF), 53 %-dochter van de Belgische Generale Bank, is één van de grootste banken uit het Groothertogdom. Ze spitst zich toe op 4 terreinen : traditioneel bankieren voor bedrijven en particulieren, private banking (vermogens- en fondsenbeheer), activiteiten op de internationale kapitaalmarkten (uitgifte van euro-obligaties, effecten- en wisseltransacties voor eigen rekening...) en het administratief beheer van effecten, fondsen en andere financiële producten. De bank, die reeds zeer kostenefficiënt werkt, investeerde de voorbije jaren sterk, o.a. in informatica, om de kosten nog verder terug te dringen. Bovendien voert BGL een zeer voorzichtige kredietpolitiek, wat het risico op niet-terugbetaling beperkt. Ook legt de bank zich steeds meer toe op het erg rendabele segment van commissiegenererende activiteiten (vermogensbeheer, verzekeringen...). Voor dit jaar ramen we de winst per aandeel op 3 750 LUF, voor 99 op 4 125 LUF. Voor de komende jaren tippen we op een gemiddelde winstgroei van ruim 10 % per jaar. Het BGL-aandeel is correct gewaardeerd en de bank biedt dankzij haar goede kostenbeheersing en haar vooruitziende strategie mooie groeiperspectieven. Koopwaardig.

BANQUE GEN. DU LUXEMBOURG

De jaarlijks stijgende winst en de goede vooruitzichten ondersteunen de koers. U mag kopen.

 

 

Deel dit artikel