Analyse
Openbaar bod op de aandelen Walibi 20 jaar geleden - dinsdag 2 juni 1998

...EN OP DE AANDELEN WALIBI

De voorwaarden van het overnamebod van de Amerikaanse pretparkengroep Premier Parks op de aandelen en obligaties Walibi waren al langer min of meer bekend. Nu zijn ze ook officieel.

De voorwaarden nog eens op een rijtje

• Als u uw aandelen Walibi nog niet hebt verkocht op de beurs, dan biedt Premier Parks u tot en met 24 juni een dubbele keuze :
– ofwel ontvangt u per aandeel Walibi 1 910 Belgische frank plus 0,037 aandelen Premier Parks plus een recht om onder bepaalde voorwaarden bijkomende aandelen Premier Parks te ontvangen;
- ofwel ontvangt u per aandeel Walibi, waaraan de coupons nr. 10 tot en met 30 vastgehecht zijn, een bedrag in baar geld van 2 385 frank.
• Als u nog converteerbare obligaties Walibi hebt, biedt Premier Parks voor die effecten met de coupons nr. 6 en 7 aangehecht een prijs van
3 575 frank per obligatie, iets meer dan voordien was gezegd.

Probeer ze nog snel op de beurs te verkopen

• Als u nog aandelen Walibi in portefeuille hebt, kunt u volgens ons best proberen om ze nog snel op de beurs te verkopen. Ze noteren er immers tegen een koers (2 485 BEF) die iets hoger ligt dan wat Premier Parks biedt.
• Beschikt u slechts over 3 of 4 aandelen Walibi, dan moet u rekening houden met de vaste kosten van een beurstransactie. Opteer in dat geval voor het bedrag in baar geld van 2 385 frank dat vanaf 29 juni betaalbaar zal zijn. Al wat u moet doen is uw aandelen voor 24 juni binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap.
• Hebt u nog obligaties van Walibi, dan aanvaardt u best het bod, want de obligaties zullen net als de aandelen van de beurs verdwijnen en dan zal het veel wat voeten in de aarde hebben om er nog een correcte prijs voor te krijgen.

Deel dit artikel