Analyse
Openbaar bod op de aandelen Royale Belge... 20 jaar geleden - dinsdag 2 juni 1998

OPENBAAR BOD OP DE AANDELEN ROYALE BELGE...

In het kader van de overname van de verzekeringsgroep Royale Belge door het Franse AXA-UAP, doet deze groep een openbaar bod tot aankoop (OBA) op de aandelen Royale Belge die onder het publiek verspreid zijn. De voorwaarden van AXA-UAP zijn aantrekkelijk. U hebt tot 16 juni de tijd om erop in te gaan.

Wat biedt AXA-UAP concreet aan ?

Voor elke drie aandelen Royale Belge met coupon nr.15 en volgende eraan vastgehecht krijgt u :
– vijf aandelen AXA-UAP, waarvan de koers vorige vrijdag 681 FRF bedroeg;
- een bedrag in baar geld van 21 513 frank;
- een certificaat van gewaarborgde waarde (CGW). Het doel van dit certificaat bestaat erin u een correcte verkoopprijs van het aandeel AXA-UAP te garanderen indien de koers van het aandeel tussen nu en 2001 zou stagneren of dalen (zie kadertje).

Wat moet u doen ?

• Als u aandelen Royale Belge bezit, moet u er zich in de eerste plaats van vergewissen wel degelijk coupon nr. 14 te knippen en daarmee uw dividend over 1997 te innen. Dat dividend bedraagt 340 frank netto. Brengt u samen met coupon nr. 14 ook coupon nr. 14 van de overeenstemmende VV-strips binnen, dan hebt u recht op een nettodividend van 385 frank (zie ook het artikel in "Een woordje uitleg").
• Breng dan uw aandelen Royale Belge binnen bij uw financiële tussenpersoon en vergewis u ervan dat de nodige formulieren correct worden ingevuld, zodat u alles krijgt waarop u volgens de voorwaarden van het OBA recht hebt.
• De aandelen AXA-UAP waarop u recht hebt zijn niet materieel leverbaar. Dat betekent dat u ze op een effectenrekening zult moeten plaatsen. De kosten daarvan bedragen bij de meeste banken jaarlijks 0,35 % van de waarde van de aandelen met een minimum van 100 à 200 frank.
• Als uw aandelen Royale Belge nu al op een effectenrekening staan, moet u enkel aan uw financiële tussenpersoon melden dat u op het bod ingaat. Hij zal dan de nodige formaliteiten vervullen om alles in orde te brengen.

 

KOERS VAN HET AANDEEL AXA-UAP (in FRF)

 

De Franse verzekeringsgroep AXA-UAP bouwt aan een sterke internationale expansie en heeft mooie perspectieven. Als u aandeelhouder was van Royale Belge kunt u daar nu door het OBA op Royale Belge van meeprofiteren.

 

CERTIFICAAT GEWAARBORGDE WAARDE: WAT HOUDT HET IN ?

Dit certificaat garandeert u in wezen dat u uw aandelen AXA op de beurs van Parijs op 31 juli 2001 zult kunnen verkopen tegen 800 Franse frank. Mocht de gemiddelde koers van AXA-UAP in de periode van 40 dagen vóór 31 juli 2001 lager zijn dan die 800 frank dan garandeert elke CGW de betaling van 5 keer het verschil tussen die 800 Franse frank en die gemiddelde koers, met dien verstande dat dit verschil maximaal 200 Franse frank mag bedragen. Als de koers van AXA-UAP echter in de periode tussen nu en 31 juli 2001 gedurende vijf dagen van een periode van 10 opeenvolgende beursdagen gelijk is aan of hoger dan 900 Franse frank, dan wordt de CGW waardeloos, ook als de koers van AXA-UAP later nog tot onder de 800 FRF zakt.

Deel dit artikel