Analyse
Kapitaalverhoging bij Real Software... 20 jaar geleden - maandag 22 juni 1998

KAPITAALVERHOGING BIJ REAL SOFTWARE...

Real Software geeft momenteel nieuwe aandelen en automatisch converteerbare obligaties uit. Als u de beleggingsstrategie van de goede huisvader aankleeft, is het volgens ons echter niet opportuun om daarop in te tekenen.

Waarover gaat het ?

Het softwarebedrijf Real Software voert momenteel een kapitaalverhoging door waarop u nog tot en met 1 juli kunt intekenen. Elke 20 aandelen Real Software, vertegenwoordigd door coupon nr. 1 geven het recht om één nieuw aandeel te kopen tegen de prijs van 11 500 frank per aandeel. Tegelijk geeft Real Software ook Automatisch Converteerbare Obligaties (ACO's) uit. Per 16 aandelen Real Software, vertegenwoordigd door coupon nr. 2 kunt u één ACO kopen tegen de prijs van 14 350 frank per stuk. De ACO's dragen een coupon van 5 % bruto. Elke ACO kan vanaf 2001 elk jaar tussen 24 en 31 juli worden omgeruild tegen één aandeel Real Software.

Ons advies

• Zoals we vorige week (BW nr. 872) al schreven, vinden wij het aandeel Real Software duur. Meedoen met de kapitaalverhoging lijkt ons dan ook iets dat niet weggelegd is voor "goede huisvader-beleggers". Als u aandelen Real Software hebt, verkoopt u daarom volgens ons beter uw coupons nr. 1, die recht geven om in te tekenen op de nieuwe aandelen, via uw financiële tussenpersoon op de beurs. Rekening houdend met de huidige koers van Real Software geeft u best een verkooplimiet door van ± 275 frank per coupon.
• Aan de ACO's hangt op het eerste gezicht iets minder risico vast omdat ze u een jaarlijkse coupon bieden van 5 % bruto. Toch zijn ook deze effecten niet van enig risico gespeend. Ten laatste in 2005 worden ze immers automatisch omgezet in aandelen Real Software, en aangezien we die aandelen aan de dure kant vinden, lijken ook deze ACO's ons niet interessant. We raden u daarom aan ook uw coupons nr. 2 op de beurs te verkopen. Daarvoor geeft u best een limiet door van ± 100 frank.

Deel dit artikel