Analyse
Immobel 19 jaar geleden - dinsdag 2 juni 1998

IMMOBEL - Meerwaarden van CIBIX

Immobel (2 600 BEF), waarvan Tractebel hoofdaandeelhouder is, is actief in meerdere domeinen van de vastgoedsector : projectontwikkeling, verkavelingen, bouw, beheer van gebouwen,... De groep legt zich vooral toe op België, maar heeft ook enkele buitenlandse projecten lopen. Onlangs bracht ze een aantal gebouwen onder in een vastgoedbevak CIBIX. Deze transactie leverde een uitzonderlijke meerwaarde van ruim 100 BEF per aandeel op. In het eerste trimester van dit jaar was er vergeleken met dezelfde periode in 97 bovendien een lichte toename van de activiteiten. De directie ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Voor dit boekjaar zal na 3 jaar onderbreking wellicht terug een dividend uitgekeerd worden (betaling in 1999). De recente herstructureringen en diversifiëringen (o.a. diensten voor derden, buitenlandse projecten) zijn een stap in de goede richting, maar de vastgoedmarkt blijft, ondanks een licht herstel, nog erg broos. Bovendien hangt de winst gedeeltelijk af van de meerwaarden die Immobel al dan niet realiseert met de verkoop van gebouwen, waardoor deze van jaar tot jaar sterk kan schommelen.
Het Immobel-aandeel is goedkoop. Maar om in te spelen op het (herstel) van de vastgoedmarkt koopt u o.i. beter een vastgoedbevak zoals Befimmo (2 560 BEF) of CIBIX (1 690 BEF).

IMMOBEL / BEL 20

Immobel (vet, basis 100) blijft sinds jaren achter op de beurs. Verkies CIBIX of Befimmo (vastgoedbevaks).

 

 

Deel dit artikel