Analyse
KBL 20 jaar geleden - maandag 25 mei 1998

KREDIETBANK LUXEMBOURGEOISE - Internationale expansie

Kredietbank Luxembourgeoise (KBL), de Luxemburgse bank uit de Almanij-stal, is hoofdzakelijk actief in enkele erg winstgevende niches zoals financiële dienstverlening en vermogensbeheer aan bedrijven en kapitaalkrachtige particulieren. Momenteel werkt de bank vooral aan de diversificatie van haar activiteiten, zowel op vlak van cliënteel als geografisch. Zo wil KBL, nadat ze reeds in 97 een samenwerkingsakkoord sloot met de Italiaanse Banca Popolare Vicentina, nu een 20 %-participatie nemen in een in vermogensbeheer gespecialiseerde Milanese dochter van deze bank. In Tsjechië neemt ze de vooraanstaande zakenbank Patria over van MC-BBL Securities. En er liggen nog meer overnamedossiers o.a. in Frankrijk op tafel. Om die expansie in goede banen te leiden legt KBL zich dit jaar speciaal toe op de integratie van de verschillende "onderdelen" om ze zo goed mogelijk te laten samenwerken. Op die manier wil ze haar rendabiliteit, die tot de hoogste van de Luxemburgse banken behoort, ondersteunen of zelfs nog verbeteren. Voor 98 verwachten we een winst per aandeel van 5 740 LUF. KBL is een erg dynamische bank die volop uitbreiding zoekt. Koopwaardig voor de lange termijn. Kies voor het bevoorrechte aandeel (88 000 LUF) dat goedkoop is (het gewone aandeel (109 750 LUF) is correct gewaardeerd).

KBL/KBL PREF.

Het gewone en het preferente KBL-aandeel (in vet) evolueren parallel. Koop het tweede dat goedkoper is.

Deel dit artikel