Analyse
Kapitaalverhoging bij Banco Espirito Santo 20 jaar geleden - maandag 25 mei 1998

KAPITAALVERHOGING BIJ BANCO ESPIRITO SANTO

Als u aandelen hebt van Banco Espirito Santo, dan kunt u nog tot 8 juni meedoen aan een kapitaalverhoging van deze leidinggevende Portugese bank. We raden u aan dat te doen.

Internationale expansie financieren

Zoals u ook kunt lezen in onze "Analyse" (p.12-13) is Banco Espirito Santo (BES) erg expansiegericht. Koken kost echter geld en om in het veranderende Europese banklandschap de expansiestrategie te financieren zal BES vers kapitaal nodig hebben. Daarom geeft de bank nieuwe aandelen uit. U kunt erop intekenen tot 8 juni. Elke 8 aandelen BES in uw bezit, verlenen u het recht om één nieuw aandeel te kopen tegen de prijs van 4 500 escudos.

Ons advies

• Gezien de goede perspectieven voor BES, raden we u aan om met de kapitaalverhoging mee te doen.
• Om in te tekenen op de nieuwe aandelen volstaat het dit te melden aan de financiële tussenpersoon bij wie uw aandelen BES op een effectenrekening staan.
• Als u niet precies over 8 aandelen of een veelvoud daarvan beschikt, dan kunt u het ontbrekende aantal inschrijvingsrechten kopen op de beurs van Lissabon. Inschrijvingsrechten op overschot kunt u via uw financiële tussenpersoon eveneens op die beurs verkopen. De inschrijvingsrechten noteren momenteel tegen een koers van zo'n 300 escudo (± 60 frank). Hou bij een aan- of verkoop van de rechten echter de kosten in de gaten. Als u bijvoorbeeld slechts twee rechten te kort hebt, koopt u er beter dadelijk tien bij, zodat u nog een extra aandeel kunt verwerven, zonder dat u daarvoor te veel vaste kosten moet betalen.
• We raden u ook aan niet tot het laatste nippertje te wachten. Geef zo snel mogelijk aan uw financiële tussenpersoon de opdracht om het nodige te doen om aan de kapitaalverhoging mee te doen.

Ook gratis toekenning van nieuwe aandelen

Daarnaast kent BES aan zijn aandeelhouders ook nieuwe aandelen toe. Elke vijf aandelen BES in uw bezit geven u recht op één gratis nieuw aandeel. Hebt u niet precies vijf aandelen of een veelvoud daarvan, dan kunt u de rechten om te genieten van de toekenning van gratis aandelen op de beurs kopen of uw rechten op overschot daar verkopen. Ze noteren tegen een koers van zo'n 1 330 escudo (± 265 frank) per stuk.

Deel dit artikel