Analyse
ING: dividend in baar geld of in nieuwe aandelen 20 jaar geleden - maandag 18 mei 1998

ING: DIVIDEND IN BAAR GELD OF IN NIEUWE AANDELEN

De Nederlandse financiële groep ING biedt zijn aandeelhouders de keuze om het jaarlijkse dividend te innen in baar geld of in de vorm van nieuwe aandelen. U kiest best voor het dividend in aandelen want dat is fiscaal voordeliger.

Welk dividend ?

ING keert over 1997 een dividend uit van 2,3 gulden. Aangezien de groep in september vorig jaar al een tussentijds dividend toekende van 1 gulden, hebt u als aandeelhouder vanaf 19 mei recht op een slotdividend van 1,30 gulden per aandeel ING.

Twee keuzemogelijkheden...

ING biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een dividend in baar geld of voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Als u kiest voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen moet u ervoor zorgen dat die beslissing uiterlijk op 12 juni 1998 bekend is bij Kredietbank, BBL of ING Belgium, de banken die instaan voor de financiële dienstverlening rond het aandeel. Bent u klant bij een andere bank, dan doet u er goed nog wat eerder te melden dat u kiest voor de nieuwe aandelen. Zo heeft uw bank voldoende tijd om de informatie over te maken aan de drie geciteerde banken. Daarmee is de kous echter niet af, want de voorwaarden rond de toekenning van de dividenden hangen ook af van het soort aandelen ING, dat u bezit.

...voor twee soorten aandelen ING
U moet een onderscheid maken tussen :

– niet-materiële, zogenaamde CF-stukken ING die op een effectenrekening staan bij uw financiële tussenpersoon;
– aandelen ING aan toonder die worden vertegenwoordigd door certificaten Sogès-Fiducem.
1. CF-stukken
• Als u opteert voor cash geld wordt bij een in België gevestigde bank van het brutodividend van 1,30 gulden 25 % Nederlandse dividendbelasting en 25 % roerende voorheffing afgehouden, zodat u netto slechts 0,73 gulden (± 13,5 frank) per aandeel overhoudt.
• Kiest u voor een dividend in nieuwe aandelen, dan hebt u recht op een nieuw aandeel ING per 101 aandelen ING die u bezit onder de vorm van CF-stukken. Hebt u niet precies 101 aandelen, dan kunt u de ontbrekende "rechten" op de beurs kopen. Elk recht kost ongeveer 26 frank. Geef in dit geval duidelijk aan dat u rechten van CF-aandelen wilt kopen. Uw bank zal het nodige doen om uw rechten om te zetten in nieuwe aandelen.
2. Certificaten Sogès-Fiducem
In dit geval hebt u in feite geen keuze, want Sogès-Fiducem, de uitgever van de certificaten die ING-aandelen vertegenwoordigen, besliste in uw plaats om te opteren voor de dividenden in aandelen. Zoals gezegd is dat trouwens het interessantst. Om recht te hebben op een nieuw certificaat moet u 103 (en niet 101)) coupons nr. 1 van uw certificaten binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. Ook in dit geval kunt u ontbrekende certificaten tot 9 juni bijkopen op de beurs. Als u geen bijkomende coupons wilt kopen, kunt u uw coupons ook verkopen op de beurs. Maar er is nog een betere oplossing. Die bestaat erin af te wachten en pas na 12 juni uw coupons nr. 1 binnen te brengen bij uw bank. Elke coupon zal u het recht geven op een uitbetaling in baar geld die niet onderworpen is aan de roerende voorheffing. Het bedrag dat u krijgt komt voort uit de verkoop van de niet uitgeoefende rechten. Die laatste oplossing is de interessantste, want zo vermijdt u beurskosten voor de verkoop van de coupons en u ontloopt toch de roerende voorheffing.

KOERS VAN HET AANDEEL ING

Sinds begin 1998 is de koers van het aandeel ING aan een nieuwe steile klim begonnen. Desondanks blijven de vooruitzichten voor de Nederlandse financiële dienstengroep uitstekend. U mag dan ook opteren voor een dividend in de vorm van nieuwe aandelen.

Deel dit artikel