Analyse
Belgolaise 19 jaar geleden - maandag 4 mei 1998

BELGOLAISE - Nieuw strategisch plan 1998-2000

Belgolaise (11 550 BEF), voor ruim 55 % in handen van de Generale Bank, is vooral actief in Centraal-Afrika. Na het rampjaar 97 lanceerde de bank een plan dat de rendabiliteit binnen 3 jaar weer op een aanvaardbaar peil moet brengen : uitbreiding van de klantenbasis en geografische expansie naar Afrikaanse landen met een groot groeipotentieel. Daarnaast gaat Belgolaise zich meer toespitsen op vermogensbeheer en bankieren voor zeer vermogende particulieren. Voorts wil Belgolaise haar samenwerking en synergieën met Afrikaanse banken verstevigen en zakenbankactiviteiten ontwikkelen, zoals adviesverstrekking, financiële engineering,... Deze maatregelen moeten voor meer gediversifieerde inkomsten zorgen. Anderzijds wordt in de kosten gesnoeid door personeelsafvloeiing. Op dit ogenblik is de economische en politieke situatie in Centraal-Afrika nog niet erg hoopgevend. Op langere termijn schat Belgolaise de groeivooruitzichten voor de regio positief in. In het eerste kwartaal van dit jaar evolueerde de activiteit alvast bemoedigend, wat voor 1998 wellicht opnieuw in winst zal resulteren. Het aandeel is goedkoop. Toch zouden we niet kopen, zolang de eerste tekenen van (winst)herstel zich niet in concrete cijfers vertalen. Bovendien houdt een belegging in Belgolaise een iets hoger dan gemiddeld risico in. Houden.

 

BELGOLAISE/BELGISCHE BANKEN

Wegens het forse verlies in 97 liep Belgolaise (vet, basis 100) achter op de andere Belgische banken. Houden.

 

 

Deel dit artikel