Analyse
Granger Telecom 20 jaar geleden - dinsdag 21 april 1998

GRANGER TELECOM - Veelbelovende perspectieven

• Telecommunicatie
• Easdaq
• 26,63 USD

Het Britse bedrijf Granger Telecom (GT) levert uitrusting voor draadloze telecommunicatiesystemen, bestemd voor ontwikkelingslanden. In gebieden als Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie hinkt de telecommunicatie-infrastructuur nog steeds sterk achterop. De regeringen daar staan dan ook onder steeds toenemende druk om hun onderdanen (zowel particulieren als bedrijven) van een adequaat netwerk te voorzien; dat is zelfs niet minder dan een economische prioriteit. Analisten verwachten dat het aantal abonnees in het marktsegment van GT in die landen tot in het jaar 2006 jaarlijks met 60% zal groeien. De markt als geheel zou in het jaar 2000 goed zijn voor 21 miljard USD en in 2005 zelfs voor 133 miljard USD - een jaarlijkse groei van 45%! Precies voor deze landen ontwikkelde GT een draadloos systeem dat gebruik maakt van radiotechnologie. Abonnees gebruiken vaste telefoontoestellen die verbonden zijn met elektronische toestelletjes buitenshuis, die op televisie-antennes lijken. De schotels communiceren met grotere antennes. Die zijn dan weer verbonden met een telefooncentrale die is aangesloten op het netwerk met ondergrondse kabels. De abonnee krijgt dus ook toegang tot de rest van de wereld, inclusief het Internet. Vermits er geen straten moeten worden opgebroken om draden te leggen, is dit draadloze systeem de helft goedkoper dan oplossingen die wel bedrading vereisen. Ook de flexibiliteit is groter: het systeem kan snel operationeel worden gemaakt, maakt het mogelijk nieuwe abonnees efficiënter aan te sluiten, enz. GT installeerde zijn product met succes in Djakarta (Indonesië). Momenteel levert het bedrijf zijn eerste duizend lijnen aan de Tsjechische Republiek, waarmee het een raamcontract afsloot. Nog een drietal andere, gelijkaardige contracten werden tot op heden ondertekend. Alles samen zouden er in de komende 5 jaar 350.000 lijnen geïnstalleerd kunnen worden. GT diende bovendien offertes in voor meer dan een miljoen lijnen. Binnen de 6 maanden verwachten we dat over de toekenning beslist wordt.
GT is een klein bedrijf. Zijn personeelsbestand bestaat uit slechts 40 mensen, waarvan de meeste kaderleden zijn. Het bedrijf is nog niet lang actief: na een jarenlange ontwikkelingsfase bracht het zijn product in 1997 voor het eerst aan de man. De eerste winst werd pas in het laatste kwartaal van 1997 geboekt. Hoewel het management veel ervaring heeft in de sector van de draadloze telecommunicatie, onder meer in de derde wereld, moet dit bedrijf zichzelf toch nog bewijzen.


GT vormt een risicovolle belegging. Toch denken we dat dit bedrijf precies op tijd komt met zijn uitstekende product - een van de meest geavanceerde systemen in zijn soort. KOOPWAARDIG.


KOERSEVOLUTIE GRANGER IN USD
 

Deel dit artikel