Analyse
Generale Bank 20 jaar geleden - maandag 9 maart 1998

GENERALE BANK - RESULTATEN 97

Generale Bank (17 975 BEF) maakte voor 97 een stijging van de totale winst met 13 % bekend. Als we geen rekening houden met de uitzonderlijke resultaten (meerwaarden op participaties) is er evenwel sprake van een stagnatie : de stijging van de winst uit de bankactiviteiten wordt volledig opgesoupeerd door hogere voorzieningen (Aziatische crisis, herstructurering Belgolaise, hogere belastingen, algemene risico's....). Ondanks dit minder dan verwachte resultaat, blijven de vooruitzichten goed. G-Bank is volop haar structuur aan het rationaliseren, o.a. betere taakverdeling (geen overlappingen meer) tussen de verschillende filialen die zich met fondsbeheer bezighouden. Voorts blijft de bank haar distributiekanalen uitbreiden (o.a. overname van de zichtrekeningen van de Postcheque door dochter Bank van De Post). Ook op strategisch vlak lijkt een blad omgedraaid. De bank sluit niet langer een alliantie, fusie of samenwerking uit. Volgens eigen zeggen praat ze nog steeds met Fortis/ASLK. Ondanks de forse koersstijging van de laatste weken is het aandeel nog goedkoop. De vooruitzichten blijven, met of zonder partner, goed. Bovendien kan een eventueel samengaan met een partner de koers nog wat verder opdrijven. Koopwaardig zowel voor de lange termijn als speculatief.

GENERALE BANK

Speculatie rond partnerschap met Fortis duwde de koers de laatste weken fors hoger. Nog koopwaardig.

 

 

Deel dit artikel