Analyse
Distrigas 20 jaar geleden - maandag 23 maart 1998

DISTRIGAS - Resultaten 97

Distrigas (29 050 BEF) verdeelt in België gas aan de industrie en aan de gezinnen en vervoert gas naar de buurlanden. Ondanks de stijging van de omzet met 12 %, is de winst, uitzonderlijke elementen niet meegerekend, met 7 % gedaald tot 1 834 BEF per aandeel. Oorzaak : de sterke stijging van de prijzen waartegen Distrigas zich moest bevoorraden en die niet aan de klanten kon doorberekend worden gezien de reglementering van de gastarieven in België. Voor 98 rekenen we op een winststijging van meer dan 6 %. Op termijn is het winstgroeipotentieel beperkt. Distrigas, dat zijn infrastructuur aangepast heeft zodat er grotere volumes gas kunnen vervoerd worden zal in de toekomst wel meer inkomsten halen uit die activiteit, maar de groep zal het steeds moeilijker krijgen om haar marktaandeel te verdedigen. In het kader van de geleidelijke liberalisering van de Europese gasmarkt vanaf 99, zal Distrigas immers zijn infrastructuur moeten ter beschikking stellen van zijn concurrenten, veelal grote oliegroepen met meer financiële slagkracht en die over aanzienlijke stocks beschikken zodat ze kunnen beantwoorden aan de vraag van zeer grote klanten. Het aandeel is correct gewaardeerd. Gezien de beperkte winstvooruitzichten, niet kopen.

 

DISTRIGAZ

 

 Sinds eind 97 is de koers flink gestegen, maar de winstvooruitzichten zijn matig. Niet kopen

 

Deel dit artikel