Analyse
Kredietbank Luxemboourgeoise 19 jaar geleden - maandag 16 februari 1998

KREDIETBANK LUXEMBOURGEOISE

Kredietbank Luxembourgeoise (KBL), zusterbank van de Kredietbank en eveneens behorend tot de Almanijgroep, verwierf zopas een meerderheidsbelang (70 %) in de Spaanse bank Urquijo, die zich concentreert op vermogensbeheer en zakenbankieren, de segmenten waarin ook KBL erg sterk staat. Met deze overname verstevigt KBL haar Europese positie als gespecialiseerde bank en kan ze haar opgebouwde knowhow verder internationaal te gelde maken. In 97 sloot KBL reeds een samenwerkingsakkoord met de Italiaanse regionale Banca Popolare Vincentina en ze blijft nu uitkijken naar mogelijke overnames in Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland. Anderzijds is KBL van plan om een aantal takken zoals de administratie in verband met beleggingsfondsen die weinig toegevoegde waarde leveren, te verkopen of uit te besteden. Ten slotte zal de vorming van een nieuwe grote groep rond Almanij, Kredietbank, CERA en verzekeringsgroep ABB voor KBL op korte termijn niets veranderen (blijft gewoon beursgenoteerde dochter van Almanij). Op langere termijn zal de grotere slagkracht van de groep wellicht ook positieve gevolgen hebben voor KBL. Dankzij de internationale expansiestrategie en het toespitsen op erg winstgevende niches heeft KBL o.i. uitstekende perspectieven. Het gewone aandeel (90 250 LUF) blijft goedkoop. Wij kopen echter liever het bevoorrechte aandeel (67 000 LUF) dat lager noteert en hetzelfde dividend oplevert

 

KBL/KBL PREF.

 

KBL behoort tot onze favoriete bankwaarden. Koop bij voorkeur het goedkopere preferente aandeel (vet).

 

Deel dit artikel