Analyse
Recticel 20 jaar geleden - maandag 26 januari 1998

RECTICEL

Producent van polyurethaanschuim Recticel (375 BEF voor het gewone en 420 BEF voor het preferente aandeel) heeft 5 productiepolen : matrassen, zitcomfort, automobiel (zetels, omschuimen van ruiten, binnenbekleding...), isolatieschuimen voor de bouwsector en technische schuimen voor de industrie. In de afdelingen zitcomfort en technische schuimen verbeteren de resultaten. De eind 95 opgestarte reorganisatie wordt voortgezet en in samenwerking met het Oostenrijkse Greiner breidt Recticel verder uit naar Oost-Europa, een regio met meer potentieel. De afdeling automobiel blijft het goed doen. De omzet verdubbelde in 2 jaar tijd en het orderboekje is goed gevuld (o.a. voor de uitrusting van de BMW 3-Serie en de nieuwe C-Klasse van Mercedes). In de tak matrassen staan de marges onder druk. Om dat te verhelpen heeft Recticel de productie in Duitsland gereorganiseerd en werd er een samenwerkingsakkoord gesloten met het Spaanse Pikolin. De isolatieschuimen ten slotte lijden onder de slabakkende bouw in West-Europa. Na verschillende verliesjaren zal Recticel voor 1997 wellicht weer met een kleine winst kunnen uitpakken (volgens onze ramingen 7 BEF per aandeel). Voor 1998 tippen we op 25 BEF. De komende jaren zal het herstel zich doorzetten, o.m. dankzij de expansie in Oost-Europa en de alliantiepolitiek.

Het aandeel is goedkoop, maar we zouden het voor het ogenblik niet kopen. Het herstel lijkt ons nog te fragiel. Bovendien is de groep sterk afhankelijk van de West-Europese afzetmarkt die weinig groeimogelijkheden biedt. De Generale Maatschappij van België, die 70 % van de Recticelaandelen bezit zou het verwachte winstherstel kunnen aangrijpen om een deel van deze niet-strategische participatie via de beurs te verkopen. Dat zou op de koers wegen.

RECTICEL

 

 

 De verwachte verbetering van de resultaten blijft fragiel. Dat weegt op de koers. Niet kopen.

 

 

Deel dit artikel