Analyse
ABB 20 jaar geleden - maandag 5 januari 1998

ABB

De Zweeds/Zwitserse groep Asea Brown Boveri (1 865 CHF) is actief in de productie en de distributie van elektriciteit, industriële systemen en transport. Door haar soepele structuur (ABB overkoepelt 1 300 ondernemingen die zelf onderverdeeld zijn in 5 000 zeer autonome vestigingen) kan de groep zich ondanks haar omvang perfect aanpassen aan de noden van haar klanten. De koers viel onlangs met 25 % terug, o.m. door de crisis in Azië waar de groep 1/4 van haar omzet realiseert. ABB reageerde met de aankondiging van een herstructurering. De groep gaat een gedeelte van haar productie verplaatsen naar Azië om te profiteren van de devaluatie van de lokale munten, om haar concurrentievermogen te vergroten en om haar marktaandeel op de wereldmarkt uit te breiden, terwijl tegelijk de vraag in Europa (goed voor 57 % van de omzet) heropleeft. Bovendien zal ABB door de delokalisatie naar Azië volop kunnen profiteren van de groei als die daar vroeg of laat herneemt. De herstructurering zal op de resultaten van 97 en 98 wegen, maar staat borg voor een sterke winstgroei achteraf. Voor 98 rekenen we, uitzonderlijke herstructureringskosten niet meegerekend, op een winststijging van 25 à 30 %. ABB geeft blijk van een groot aanpassingsvermogen en de aangekondigde herstructurering opent mooie vooruitzichten. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

 

ABB

De koers (in CHF) reageert te fel op de Aziatische crisis. ABB nam de nodige maatregelen. Koopwaardig.

 

 

Deel dit artikel