De Test-Aankoop wereld:

Een team van experts tot uw dienst

Probeer het 1 maand gratis

Belastingaangifte 2013: de roerende inkomsten (27/05/2013)

 

Begin 2012 heeft de Belgische staat nieuwe fiscale regels ingevoerd. Tijdens het jaar werd deze wet grondig gewijzigd.

De nieuwe regels voorzagen om zowat alle intresten en dividenden te moeten aangeven. Ze verplichtten bovendien de banken om via een centraal aanspreekpunt alle roerende inkomsten die gestort werden aan klanten, door te geven.

 

Tijdens het jaar werd deze wet gewijzigd. De verplichting die op de banken rustte om de uitgekeerde roerende inkomsten over te maken, viel weg. Het centraal aanspreekpunt is nooit opgericht. Het bevrijdende karakter van de voorheffing werd gedeeltelijk heringevoerd, waardoor vaak de verplichte aangifte van inkomsten waarvan deze voorheffing reeds werd afgetrokken, verviel.

 

De verplichting om de voorheffing aan te geven blijft bestaan als de uitgekeerde intresten en dividenden boven de 20 020 EUR liggen. Maar aangezien het centraal aanspreekpunt nooit is opgestart, zal de fiscus moeite hebben om te kijken of deze verplichting is gerespecteerd.

 

Hoe gaat u concreet te werk ?

 

U moet nooit aangeven...

 

U bent niet verplicht om aan te geven...

 

U moet altijd aangeven...

 

Wanneer inkomsten aangeven als voorheffing is geïnd?

 

Roerende voorheffing recupereren

 

Berekening van de limiet van 20 020 EUR

 

Residentiële bevaks