Info

Tarieven

22 november 2018

22 november 2018

Tarieven

Test Aankoop is een volledig onafhankelijke organisatie. De inkomsten komen van abonneegelden. En dat sinds de opstart in 1957.

De prijzen verschillen naargelang het magazine

Magazines

Maandelijks bedrag

1 jaar

 Test Aankoop / Budget & Recht € 16,40  € 196,80 
 Test Gezond € 4,95 € 59,40
Test Connect  € 4,70 € 56,40
Test Aankoop /
Budget & Recht / 
Test Gezond
 
 € 21,35 € 256,20
 Wijngids "Wegwijs in wijn"   € 2,10  € 25,20
 Cd-rom Multitax   € 1,60  € 19,20
Test Aankoop invest
€ 29,95 
 € 359,40
Test Aankoop invest (*)  € 29,40 € 352,80 
Test Aankoop  € 10,40   € 124,80 
 Budget & Recht € 11,20  € 134,40 

(*) indien abonnee van Test Aankoop of Budget & Recht of Test Gezond of Test Connect

Wens je meer informatie over onze prijzen en algemene voorwaarden? Contacteer dan onze abonnementendienst op 02 542 32 00.

Losse nummers worden verkocht tegen de prijs vermeld op de cover.
Het abonnement op Test Aankoop en/of Budget & Recht en/of Test Aankoop invest bevat een bijdrage aan de Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop vzw (7,80 €).
Elke abonnee krijgt een aansluitingsnummer dat hem recht geeft op de diverse diensten  van de organisatie (gratis of tegen een gunstprijs).