Info

Onze labels in je winkelrek

12 februari 2021
onze labels

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

Veelgestelde vragen

Waarom beslist Test Aankoop om zijn labels in licentie te geven?

Wij stellen onze labels in licentie ter beschikking om de consument te begeleiden tijdens een aankoop. Ze vinden onze aanbevelingen terug daar waar en wanneer ze het meest kunnen gebruiken namelijk tijdens een aankoop in een winkel, een online shop, enz.

Al meer dan 40 jaar voeren wij vergelijkende tests van producten en diensten uit om de consumenten te informeren en hun gezondheid en veiligheid te beschermen. Hoewel het verboden is de testresultaten volledig of gedeeltelijk te verveelvoudigen voor commerciële en reclamedoeleinden, worden ze steeds vaker gebruikt. Daarom beslisten wij het onrechtmatige gebruik van de labels te beperken door ze in licentie te geven aan ondernemingen of producenten van wie de diensten of producten uit onze test komen als Beste van de Test, Beste Koop, Eco & Efficiënt, Meest Betrouwbare Merk en TA Approved.

Doet dit geen afbreuk aan de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van Test Aankoop?

Het in licentie geven van labels doet helemaal geen afbreuk aan onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Er verandert niets aan de manier waarop wij producten of diensten kiezen om te testen of te analyseren, noch aan de manier waarop deze verlopen. Die keuzes en procedures gebeuren nog steeds binnen Test-Aankoop. Inspraak in wat er precies getest wordt, of in de manier waarop we producten of diensten (laten) testen, krijgen de ondernemingen uiteraard niet.

Naar de lijst met producten

Wanneer worden de labels gepubliceerd en geüpdatet?

Voor producten

Eenmaal we de rapporten ontvangen van onafhankelijke labo’s, waar we beroep op doen, analyseren en evalueren onze experts de resultaten en berekenen ze afzonderlijke en globale scores.  De marktprijzen, zowel van online als gewone winkels, worden ook onafhankelijk verzameld en toegevoegd aan de finale publicatie.

Voor diensten

Onze experts analyseren de contracten op basis van zeer precieze criteria en verzamelen de marktprijzen om een rangschikking van de diensten op te stellen.

De labels kennen we toe aan producten of diensten als die aan alle voorwaarden voldoen en kunnen vervolgens worden bekendgemaakt aan consumenten en aan de ondernemingen die een licentie willen bekomen.
 
Telkens we de geteste producten of diensten en/of de marktprijzen updaten, beginnen we dit proces opnieuw. Voor enkele productcategorieën updaten we de labels maandelijks. Andere categorieën worden minder vaak of vaker geüpdatet, afhankelijk van de levenscyclus op de markt.

Hoe verzekert Test Aankoop dat de labels correct worden gebruikt?

Een deel van het takenpakket van ons labelteam bestaat erin om toe te zien op het correcte gebruik van de labels. De ondernemingen die een licentie nemen, engageren zich ook om vooraf hun communicatie aan ons voor te leggen. Wij behouden ons recht om elke communicatie in te kijken en valderen de inhoud ervan.

Bovendien zijn er nadien controles voorzien om na te gaan of de labels volgens de regels worden gebruikt. Je kunt de informatie over de verkochte licenties vinden via deze lijst. Niet enkel vermelden we welk product of dienst een licentie gebruikt, maar ook de looptijd wordt vermeld.

Waarom is gebruik van de labels betalend?

Onze medewerkers sturen per jaar zo’n 4 800 producten naar 45 nationale en internationale onderzoekscentra en laboratoria in heel Europa. Die testen alleen al kosten per jaar 1,8 miljoen euro. Dan hebben we het nog maar over test van producten. Daarnaast komen ook nog onze analyses en studies in zeer verschillende domeinen zoals verzekering, financiële producten, energie, … We krijgen geen subsidies, dus die kosten worden quasi volledig gefinancierd uit ons werkingsbudget. Dat betekent dat onze leden de tests mee betalen.

Ondernemingen die een licentie kopen, kunnen daar een concurrentievoordeel uit halen, omdat een product of dienst door een onafhankelijke bron als Test Aankoop als kwaliteitsvol wordt erkend. Het is maar logisch dat ondernemingen die de resultaten willen bekendmaken aan potentiële klanten, en die bijgevolg ook een commerciële waarde aan de testresultaten toekennen, ook hun bijdrage leveren aan het werkingskapitaal. Dat geld wordt dus opnieuw geïnvesteerd in nieuwe tests en in de ontwikkeling van nieuwe diensten voor onze abonnees.

Onder welke voorwaarden kan een onderneming gebruik maken van een label?

Het gebruik van een label is onderworpen aan een licentie die uitsluitend wordt verleend aan ondernemingen waarvan de producten of diensten een voldoende resultaat hebben behaald in onze vergelijkende tests en analyses, die in onafhankelijke laboratoria worden uitgevoerd. Of voor het “TA Approved” label aan lokale bedrijven die voldoen aan onze criteria en specificaties. Het label “Meest Betrouwbare Merk” volgt drie strikte criteria (merk behaalt vijf sterren op betrouwbaarheidsindex, index is hoger dan het gemiddelde dan andere merken met eveneens vijf sterren, het merk mag geen model hebben met een testresultaat minder dan vier sterren). De licenties zijn 18 maanden geldig.

De licentienemers kunnen het label enkel gebruiken voor het product of de dienst waarvoor de licentie is verkregen.

De ondernemingen moeten minutieus een lastenboek naleven, dat het gebruik van de labels reglementeert. Ze moeten aan een reeks voorwaarden voldoen (afmetingen, verhoudingen, kleuren, termijnen, voorwerp van de communicatie, ...). Op die manier heeft de consument altijd toegang tot correcte en eerlijke informatie.

Wat gebeurt er wanneer een label op onrechtmatige wijze wordt gebruikt?
Bij een overtreding moet de onderneming onmiddellijk of uiterlijk binnen 15 dagen na de vaststelling een einde stellen aan de inbreuk. In ernstige gevallen wordt de licentie meteen ingetrokken.