Nieuws

Hersteldiensten niet altijd zuiver op de graat

06 september 2017
wasmachine reparatie

Een onderzoek waarbij we een wasmachine lieten herstellen, leverde erg uiteenlopende resultaten op: de meeste hersteldiensten zijn betrouwbaar en doen hun werk, een minderheid gaat (zwaar) in de fout.

Om een test te doen van hersteldiensten, manipuleerden we zelf een wasmachine. We brachten ofwel een eenvoudig defect aan (een losgekomen deurschakelaar) ofwel een complex defect (darmpje van drukwachter of verbinding van verwarmingselement losgekoppeld). Vervolgens contacteerden we 19 hersteldiensten om hen undercover te ontvangen.

Meeste herstellers doen hun werk

De meeste herstellers deden waarvoor we hen contacteerden. Enkel twee herstellers slaagden er niet in om het complexere defect te verhelpen. Maar de manier waarop en de prijs die we betaalden, die verschilden sterk.

Zo leken sommige herstellers op het eerste zicht goedkoop, met lage forfaitprijzen voor werkuren en verplaatsing. Op het einde van de rit bleken zij vaak echter duurder doordat ze onderdelen vervingen zonder dat dit nodig was, én daar vaak een flinke som voor aanrekenden.

Onderdelen hergebruikt

Soms bleef het niet beperkt tot enkel een hoge prijs voor een kleine ingreep. Zo was er een hersteller die de defecte deurschakelaar verwijderde, en verving door een onderdeel dat gewoon uit een ander toestel leek te komen.

Of je kunt natuurlijk ook doen zoals die andere hersteller, die het slot uit het toestel haalde, even naar zijn bestelwagen liep om zogezegd een reserve-onderdeel te halen, maar simpelweg met het oorspronkelijke slot terugkwam en dit terug in de wasmachine stak. Die € 45 was snel verdiend!

Een klacht? Meld het via onze klachtenmodule!

Herstelling vaak te duur

De prijzen die we moesten betalen, varieerden sterk. Voor het eenvoudige defect lag het aangerekende bedrag tussen € 65 en € 115, het ernstige defect kon worden hersteld voor € 60 tot € 181.

We contacteerden ook telkens enkele fabrikanten van wasmachines, die eigen hersteldiensten hebben. Zij hanteren vaak maximale reparatietarieven. Zo wordt een Miele-toestel van 2 tot 3 jaar oud dat in panne valt nog voor maximaal € 135 hersteld, maar kan de herstelling van een toestel van 5 jaar oud tot € 385 kosten. En dan is het vaak interessanter om een nieuw toestel te kopen.

Jouw toestel te rap kapot? Ga naar ons meldpunt