Tips

Een panne? Dit moet je doen

09 juni 2021
Strijkijzer gebroken.

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd. Check of dat het geval is of vraag ernaar als je een toestel aankoopt. Om problemen met de hersteldienst te voorkomen ga je bij voorkeur als volgt te werk:

  • Vraag een schriftel ijk bestek vooraleer je opdracht geeft voor de herstelling; zo krijg je zicht op wat het je zal kosten.
  • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen heb je die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

Ondervind je problemen om je recht op garantie te laten gelden? Via de module op onze website kun je rechtstreeks een klacht naar de fabrikant sturen. 

Naar de klachtenbox