Dossier

Betrouwbaarheid stofzuigermerken

01 februari 2023
betrouwbaarheid stofzuigers

Om het aantal pannes te beperken, koop je het best een betrouwbaar merk. Om te achterhalen welke dat zijn, ondervroegen we meer dan
33 000 gebruikers.

 

Zoals elk jaar voerden we ook nu een grootschalige enquête in samenwerking met consumentenorganisaties uit Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk. In totaal verzamelden we bijna 45 000 antwoorden van consumenten, waaruit we konden afleiden hoe tevreden de gebruikers zijn over hun toestellen, hoe vaak die problemen opleveren en waar het dan meestal om gaat.

Het indexcijfer voor betrouwbaarheid duidt middels een score op 100 op het aantal en de ernst van de problemen die de gebruikers van dat merk ondervonden, rekening houdend met de leeftijd en het gebruik van het toestel.

Het indexcijfer voor tevredenheid is de score op 100 die de gebruikers aan dat merk hebben toegekend.

Sledestofzuigers

 

Vaakst voorkomende problemen

 • 15 % stofzuigerslang
 • 13 % automatische snoeroproller
 • 11 % motor

Draadloze steelstofzuigers

 

Vaakst voorkomende problemen

 • 17 % batterij
 • 12 % motor 
 • 10 % mondstuk of borstels

 

Robotstofzuigers

 

Vaakst voorkomende problemen

 • 17 % batterij 
 • 13 % mondstuk of borstels
 • 12 % sensors

Een panne? Dit moet je doen

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie
van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd.
Check of dat het geval is of vraag ernaar als je een toestel aankoopt.

Om problemen met de hersteldienst te voorkomen ga je bij voorkeur als volgt te werk:

 • Vraag een schriftel ijk bestek vooraleer je opdracht geeft voor de herstelling; zo krijg je zicht op wat het je zal kosten.
 • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen heb je die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

In drie kwart van de gevallen worden de problemen onder garantie volledig en kosteloos hersteld, zo blijkt uit onze enquête. De meerderheid van de abonnees zegt zeer tevreden te zijn over de herstelling.

Heb je problemen om je recht op garantie te laten gelden? Dien dan klacht in tegen de producent via onze onlinemodule.

Ga naar de klachtenbox

Behandel slang en borstels met zorg

De slang en de borstels zijn erg kwetsbare onderdelen van de stofzuiger, zo blijkt uit de resultaten van onze enquête bij de gebruikers. Het is erg belangrijk dat je de borstels met zorg behandelt. Je kunt de buis losmaken en daarmee de borstels zelf stofzuigen. Ook vermijd je het best dat de borstels worden platgedrukt als je het toestel opbergt. Verder is het aan te raden om ruwe ondergrond, bv. de vloer van de garage, niet met de borstel te stofzuigen. Je verlengt de levensduur van de motor ook door regelmatig de filters te vervangen of te reinigen.

Wil je nog meer nuttige tips? Bekijk dan ons dossier "Laat je stofzuiger langer meegaan"