Dossier

Betrouwbaarheid

07 april 2015
Betrouwbaarheid

07 april 2015

Om het aantal pannes te beperken, koop je het best een betrouwbaar merk. Om te achterhalen welke dat zijn, ondervroegen we meer dan 19 000 gebruikers.

Betrouwbaarheid 2015
Resultaten van de enquête uit 2014

De meestvoorkomende problemen

  1. Slang of de koppeling ervan aan het toestel (15 %)
  2. Automatisch oprolsnoer (11 %)
  3. Borstels (standaard en voor parket) (5 %)
  4. Knoppen/bediening (5 %)
  5. Wieltjes (4 %)

Een defect? Dit moet je doen

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie
van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd.
Check of dat het geval is of vraag ernaar als je een toestel aankoopt.

Om problemen met de hersteldienst te voorkomen ga je bij voorkeur als volgt te werk:

  • Vraag een schriftel ijk bestek vooraleer je opdracht geeft voor de herstelling; zo krijg je zicht op wat het je zal kosten.
  • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen heb je die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

In drie kwart van de gevallen worden de problemen onder garantie volledig en kosteloos hersteld, zo blijkt uit onze enquête. De meerderheid van de abonnees zegt zeer tevreden te zijn over de herstelling.

Behandel slang en borstels met zorg

De slang en de borstels zijn erg kwetsbare onderdelen van de stofzuiger, zo blijkt uit de resultaten van onze enquête bij de gebruikers. Het is erg belangrijk dat je de borstels met zorg behandelt. Je kunt de buis losmaken en daarmee de borstels zelf stofzuigen. Ook vermijd je het best dat de borstels worden platgedrukt als je het toestel opbergt. Verder raad ik aan om ruwe ondergrond, bv. de vloer van de garage, niet met de borstel te stofzuigen. Je verlengt de levensduur van de motor ook door regelmatig de filters te vervangen of te reinigen.