Nieuws

Twijfelachtige veiligheid van koelkasten met plastic achterkant

15 juni 2020
Koelkasten brandgevaar

Het plastic in de achterpanelen van sommige modellen van koelkasten riskeert de verspreiding van vuur in geval van brand te vergroten. Dat bleek uit testen die de Engelse consumentenvereniging Which? in 2018 uitvoerde op 90 modellen. Tot op vandaag lijkt er niets te zijn veranderd. Wij blijven hameren op dit pijnpunt en kennen bij onze tests geen labels toe aan toestellen met plastic rugpaneel.

De tragische brand van de Grenfell Tower toonde aan dat de materialen in de achterpanelen van koelkasten de ontwikkeling van vuur in geval van brand kunnen versterken. De Engelse consumentenvereniging Which? heeft nu via tests bewezen dat als het achterpaneel van toestellen niet voldoende vlamvertragend is, het kan leiden tot een snelle ontwikkeling van het vuur en een toename van de brandlast.

Vooral plastic achterpanelen worden met de vinger gewezen. We benadrukken echter dat dit niet betekent dat apparaten met een plastic achterkant een grotere kans vormen om een brand te veroorzaken, maar wel dat het gebruikte materiaal de verspreiding van een bestaande brand bevordert.

Wat tonen de testen van Which? aan?

De Britse consumentenorganisatie heeft in een laboratorium een brandveiligheidstest uitgevoerd met bijna 90 toestellen van verschillende merken en types (koelkasten, vrieskasten, diepvriezers). Alle geteste toestellen met een plastic achterkant voldoen echter aan de bestaande veiligheidsnormen. Maar volstaan die normen wel? Volgens Which? is de huidige regelgeving (althans de Engelse en Europese) verouderd en niet geschikt om de omstandigheden van een echte huisbrand na te bootsen.

De huidige norm vereist dat koelapparaten de gloeidraadtest doorstaan om hun brandweerstand te beoordelen. Daarvoor moet een hete draad door een monster van het materiaal worden gestoken om te kijken of het vuur vat. Wanneer echter strengere brandtesten worden uitgevoerd, blijkt dat geen enkel plastic materiaal dat als achterpaneel van de koelkasten wordt gebruikt, in staat is om een vlam te weerstaan gedurende dertig seconden. Dat betekent dat het, in geval van brand, de vlammen niet zal beletten de isolatielaag (aanwezig in alle koelapparatuur) te bereiken die wel ontvlambaar is en bijgevolg een grotere brandlast kan veroorzaken.

Vergelijkbare testen op toestellen met een metalen en aluminium gelamineerde achterkant, toonden aan dat geen enkel toestel daarvan binnen 30 seconden in brand vloog. Zelfs de monsters van metalen en aluminium gelamineerde achterkant met een dikte van minder dan 1 millimeter waren in staat om een vrije vlam tot vijf minuten te weerstaan.

Regelgeving moet worden gewijzigd

Deskundigen uit de sector hebben al erkend dat de veiligheidsnormen moeten worden verstrengd, maar de herziening van de brandveiligheidseisen zal pas in 2020 plaatsvinden. Door deze vertraging zouden veel meer producten met een mogelijk risico op verspreiding van brand op de markt uitgebracht worden. We eisen dat de regelgeving snel wordt herzien en er onmiddellijk strengere normen worden aangenomen.

Fabrikanten moeten actie ondernemen

Geen enkel toestel dat door Which? getest werd en er voor faalde is aanwezig in onze koopwijzer koelkasten, terwijl enkele die de test hebben doorstaan en dus uitgerust zijn met een metalen achterpaneel dat wel zijn. Plastic wordt echter wel gebruikt in modellen die op de Belgische markt worden verkocht. We vragen de fabrikanten om te melden welk materiaal wordt gebruikt in hun huidige productie om alleen die apparaten aan te bevelen met een achterkant van metalen en aluminium laminaat.

Samen met andere consumentenverenigingen roepen wij de fabrikanten nu op om voorrang te geven aan de veiligheid van de producten en om de productie van koelproducten met een plastic achterkant onmiddellijk stop te zetten.

Na het Britse onderzoek heeft een aantal fabrikanten zich ertoe verbonden om de plastic achterkant te vervangen en velen hebben verklaard dat ze de productie van toestellen met plastic panelen hebben stopgezet. Overheden moeten van de EU trouwens ook een actieplan opstellen om potentieel onveilige producten te blokkeren die in de toekomst bij de consumenten kunnen terechtkomen.

 koelkasten achterkant materiaal

 

Bij aankoop van een nieuwe koelkast raden wij ten stelligste aan een toestel te kiezen met achterkant in metaal of aluminiumlaminaat, en modellen met plastic achterkant te allen tijde te vermijden. Bij onze tests kennen wij overigens geen labels toe aan apparaten met rugpaneel in plastic.