Nieuws

Falende blusdekens nog altijd in de handel

06 mei 2015
Falende blusdekens nog altijd in de handel

Onze test toonde de nutteloosheid aan van de meeste blusdekens die in de handel verkrijgbaar zijn. Zes maanden later betreuren wij de halfslachtige reactie van de minister op onze vraag om de blusdekens uit de handel te nemen. Ons advies blijft ongewijzigd.

In de handel kunt u dekens kopen die bedoeld zijn om een beginnende brand op risicoplekken zoals de keuken snel te blussen. Om te achterhalen hoe efficiënt die dekens zijn, kochten we er 16 aan en onderwierpen ze aan een test. Onze blustest hield in dat de blusdeken de vlammen moest kunnen doven in een bak met 3 liter olie op een temperatuur van 350°C. Volgens de norm moet de deken het vuur blussen zonder zelf te verbranden. Als ze na 15 minuten wordt verwijderd, mag het vuur niet opnieuw oplaaien.

80 % gezakt voor de vuurproef, geen van alle aan te raden 

De videobeelden van de test zijn onthutsend. Van de 16 geteste dekens slaagde er slechts één voor de vuurproef: het vuur werd door de twee geteste exemplaren gedoofd en bleef ook uit nadat ze werden weggenomen. Helaas bleek de elektrische geleiding dan weer potentieel gevaar op te leveren. Twee andere modellen boden 15 minuten weerstand, maar zodra we ze weghaalden, laaide het vuur weer op. Bij de 13 andere blusdekens, dus meer dan 80 % van onze selectie, vatte ten minste één van beide geteste exemplaren vuur kort nadat ze op de brandende olie waren gelegd. Kortom, de kwaliteit van de onderzochte blusdekens bleek zo ondermaats dat we niet anders konden dan de aanschaf ervan ten stelligste afraden.

Een vochtige doek klaart de klus

We herhaalden de blusproef met verschillende soorten handdoeken en dweilen die we hadden natgemaakt en uitgewrongen alvorens ze op de brandende olie te gooien. Stuk voor stuk doofden ze de brand zonder zelf vuur te vatten en nadat we ze weghaalden, laaiden de vlammen niet meer op. Zelfs de synthetische handdoeken slaagden daarin zonder een krimp te geven, terwijl we nochtans het ergste hadden verwacht.

Zes maanden na onze test: de reactie van de minister

Naar aanleiding van de barslechte testresultaten verzochten we om de modellen die hadden gefaald op de blusproef zonder meer uit de handel te nemen. Kris Peeters besliste er echter anders over. De fabrikanten krijgen nu de keuze: ofwel halen ze hun blusdekens uit de rekken, ofwel brengen ze er een waarschuwing op aan om duidelijk te maken dat ze niet geschikt zijn voor het doven van frituur- of oliebranden. Dat heeft geen enkele zin.

We herhalen ons advies

Als een frietketel vuur vat, gebruik dan geen blusdeken maar schakel eerst het apparaat uit en gebruik vervolgens een natte maar goed uitgewrongen handdoek.