Dossier

Betrouwbaarheid van droogtrommels

16 december 2015
Betrouwbaarheid

16 december 2015

Om defecten aan uw droogtrommel te voorkomen, kiest u het best voor een betrouwbaar merk. Om te achterhalen welke merken dat zijn, ondervroegen we de gebruikers zelf.

In 2015 hebben we een grote enquête gehouden met bijna 35 000 consumenten met betrekking tot de betrouwbaarheid van en de tevredenheid over hun huishoudtoestellen.
Ook leest u hoe betrouwbaar de merken zijn, op basis van de leeftijd van de toestellen van onze respondenten, het aantal defecten en de ernst daarvan. De score is steeds een gemiddelde op 100. Hoe hoger de score, hoe groter de tevredenheid en de betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid droogkasten

Meest frequente probleem

De mensen die deelnamen aan onze enquête konden ook aangeven welke problemen bij hen al waren voorgekomen. Op basis daarvan maakten we een lijst van de tien meest frequente defecten:

 • Drogen (8,1%)
 • Aandrijfriem (6,2%)
 • Filter (5,2%)
 • Deur (5,2%)
 • Slecht werkende bedieningstoetsen (4,4%)
 • Elektrische problemen (4,1%)
 • Condensor (3,6%)
 • Waterlekken (3,2%)
 • Corrosie/roest (2,2%)
 • Aansluitingsbuizen (2,2%)

Defect of panne? Dit moet u doen

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd. Check of dat het geval is of vraag ernaar als u een toestel aankoopt.
Om problemen met de hersteldienst te voorkomen gaat u bij voorkeur als volgt te werk:

 • Vraag een schriftelijk bestek vooraleer u opdracht geeft voor de herstelling; zo krijgt u zicht op wat het u zal kosten;
 • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen hebt u die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

Over onze enquête

In onze tabellen vindt u enkel de merken terug die in ons land beschikbaar zijn en waarvoor we voldoende antwoorden hebben gekregen op onze enquête. De vragenlijst werd begin 2015 afgenomen van onze abonnees, met medewerking van consumentenverenigingen in Italië, Portugal en Spanje. We kregen 34 419 ingevulde formulieren, waarvan 7 725 uit België.