Persbericht

Test Aankoop in het verweer tegen gedwongen abonnementen

21 april 2021

Het afgelopen jaar alleen al liepen 300 klachten binnen bij consumentenorganisatie Test Aankoop over diensten voor derden die sluiks op de telecomfactuur worden gedropt. Vaak gaat het om klanten die al surfend op het net een pop-up wegklikken en ondertussen ongewild een contract afsluiten. Na enige tijd krijgen ze dan de rekening gepresenteerd voor een dienst die ze niet hebben gevraagd. Momenteel valt PM Connect die applicaties zoals ‘LiveFootball.tv’ en ‘Demon Games’ op de markt brengt, met 100 klachten sterk op in de klachtenstroom. Ongehoord vindt Test Aankoop dat zelf een ingebrekestelling stuurde naar Proximus, de vaakst gemelde telecom-operator en de aanbieder van de app. De consumentenorganisatie dient ook een klacht in bij de FOD Economie en het BIPT.

Gedwongen contract

LiveFootball.tv is een betalende streamingapp waarmee consumenten live naar voetbalwedstrijden en samenvattingen kunnen kijken. Demon Games biedt consumenten dan weer de kans om games in streaming-modus te spelen. Op zich niets verkeerds mee, ware het niet dat het bedrijf achter de app, PM Connect Ltd., een firma gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, er wel een heel agressieve manier van zaken doen op na houdt: “Wat we zien is dat mensen louter aan het browsen zijn op het internet of een game aan het spelen zijn op hun smartphone en plots een pop-up zien verschijnen vanwege ‘LiveFootball.tv’ of ‘Demon Games’. Instinctief klikt men via het kruisje de pop-up weg waarna men gewoon verder doet waar men mee bezig was”, verduidelijkt woordvoerder, Simon November. “Groot is dan ook de verbazing wanneer consumenten geconfronteerd worden met een aanrekening op de telecomfactuur ten belope van een kleine 5 euro voor een contract met LifeFootball.tv of Demon Games. Dit jaar registreerden we ten aanzien van beide applicaties al zo’n 100 klachten maar de problematiek is veel ruimer”, voegt hij eraan toe.

 

Struisvogelpolitiek

Voor Test Aankoop zijn dergelijke praktijken niet nieuw. De consumentenorganisatie trok al meermaals aan de alarmbel voor deze vorm van agressieve handelspraktijken net zoals de Ombudsman Telecommunicatie. Test Aankoop verduidelijkt dat de wil om een contract te sluiten altijd uitdrukkelijk moet zijn: de loutere klik op een pop-up venster volstaat niet om je als consument te binden. Het bedrijf achter de app handelt met andere woorden volledig in strijd met de Belgische wetgeving. Daarnaast stelt de verbruikersorganisatie vast dat consumenten allerminst geholpen worden door hun telecomoperator wanneer ze constateren dat er ongewilde extra kosten worden aangerekend op de factuur. Nochtans heeft de operator wettelijk gezien de verplichting de klacht te behandelen en over te maken aan het bedrijf waarvoor de dienst zogezegd werd gesloten, klinkt het bij Test Aankoop. De consumentenorganisatie zal alvast een schrijven richten aan zowel de aanbieder van Footballlive.tv als aan Proximus, de operator die het vaakst betrokken is bij de klachten. “Vermits het bedrijf achter LiveFootball.tv in het verleden ook al in opspraak is gekomen over de gedwongen contracten van Demon Games, is het ongehoord dat een telecomspeler als Proximus enerzijds zijn kop in het zand steekt als consumenten klachten melden en anderzijds nog steeds in zee gaat met een aanbieder van apps die in het verleden al blijk heeft gegeven de wet niet te willen respecteren”, zegt Simon November.

 

Strengere regels

Test Aankoop zal de Economische Inspectie verzoeken het nodige te doen om het bedrijf PM Connect Ltd. te sanctioneren voor agressieve handelspraktijken en stuurt eveneens een brief naar de Belgische Telecomregulator ten aanzien van Proximus. Daarnaast dringt Test Aankoop eens te meer aan op een herziening van de wetgeving. “Het kan niet dat een consument zelf alle moeite moet doen om terugbetaling te krijgen voor een dienst die ongevraagd op de factuur wordt gepresenteerd”, zegt Test Aankoop. “Wij zijn van mening dat de telecomoperator die de factuur stuurt, mee verantwoordelijk moet worden geacht voor de terugbetaling van de betrokken consumenten”, maakt Test Aankoop zich sterk.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.