Nieuws

Roaming en netneutraliteit: Europese Raad zwicht voor telecomlobby

06 maart 2015
roaming en netneutraliteit

06 maart 2015

De Europese Raad heeft beslist om de afschaffing van de roamingtarieven te verschuiven naar 2018. In tussentijd moet de consument het stellen met een afgezwakte overgangsmaatregel. Onaanvaardbaar! Overigens baart ook de lakse houding van de Raad inzake netneutraliteit ons zorgen.

De EU-lidstaten hebben in de Europese Raad de belangen van de telecomoperatoren boven die van vele honderden miljoenen Europese burgers gesteld.

Er werd beslist dat de roamingkosten van toepassing blijven tot in 2018, waarna het onderwerp opnieuw op de onderhandelingstafel zal komen. 

Als tussenmaatregel wordt gratis roaming tot maximum 5 MB per dag voorgesteld. Zodra dat tegoed is opgebruikt, zouden de operatoren kosten in rekening kunnen brengen, die evenwel niet hoger mogen liggen dan wat ze elkaar onderling aanrekenen.

Het ambitieuze plan om de roamingkosten volledig af te schaffen lijkt zo wel heel veraf.

Indruisend tegen de wil van het Parlement

In april 2014 had het Europees parlement zich in een stemming nochtans uitgesproken voor de afschaffing van de roamingtarieven tegen einde 2015.

Jean Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, had de eenmaking van de Europese markt voor telefonie zelfs als een prioriteit naar voren geschoven bij de bekendmaking van zijn programma.

Logisch als men weet dat, gezien de torenhoge tarieven, 1 op 2 Europeanen niet mobiel surft op verplaatsing in een ander EU-land. Amper 1 op 10 blijft zijn e-mail op een normale manier gebruiken en 1 op 4 schakelt zijn telefoon simpelweg uit.

Roaming, een anachronisme in een eengemaakte markt zonder grenzen

Dat alles heeft de Europese Raad er echter niet van weerhouden de verhoopte afschaffing in één beweging van tafel te vegen. Daardoor kan er geen echte concurrentie tussen providers ontstaan die in het voordeel speelt van de consument.

Onaanvaardbaar voor ons. Wij eisen dat de roamingkosten tegen einde 2015 voltooid verleden tijd zijn en vragen hieromtrent een duidelijke reactie van Minister Alexander De Croo.

Netneutraliteit in het gedrang

Daarnaast maken wij ons ook zorgen over de stelling die de Europese Raad inneemt inzake netneutraliteit. Netwerkuitbaters behouden blijkbaar de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden aan welbepaalde types van internetverkeer voorrang te verlenen.

Voor ons zou het eenvoudigweg verboden moeten zijn om bepaalde types van telecommunicatie te blokkeren of te beperken. In de Verenigde Staten heeft men al voor die weg gekozen, Europa schijnt nu om onbegrijpelijke reden de omgekeerde richting uit te gaan.


Afdrukken Versturen via e-mail