Nieuws

"Onbeperkt internet" niet altijd onbeperkt

01 februari 2017
"Onbeperkt internet" niet altijd onbeperkt

Hebt u zich ook laten verleiden voor een internetabonnement met een onbeperkte limiet? Dan slaat u er beter de kleine lettertjes eens op na, want weinig van die abonnementen zijn écht onbeperkt. Doorgaans wordt uw snelheid na een bepaald verbruik flink vertraagd. Al komt dat nooit aan bod in de reclames …  

Waar u enkele jaren terug met een internetlimiet van 10 of 20 GB nog ver kwam, heeft een flink aantal Belgen vandaag wel wat meer nodig om zonder problemen de maand door te komen. Naast uw vaste computer maken nu ook uw laptop, tablet, smartphone, Netflix,... immers gebruik van datzelfde internetabonnement. Meteen ook de reden waarom heel wat Belgen opteren voor een abonnement met een onbeperkte limiet. Maar die blijkt lang niet even onbeperkt te zijn als u denkt … 

Vertraagde snelheid

Overschrijdt u een bepaald verbruik (bv. 500 GB), dan wordt uw snelheid bij de meeste providers aanzienlijk teruggeschroefd. U kunt dan nog uw e-mails checken en wat surfen, maar om comfortabel te streamen en te downloaden zult u moeten wachten tot het einde van de maand. Bij de start van de volgende maand wordt de meter die uw internetverbruik bijhoudt dan weer op 0 gezet.

Zo’n beleid met een vertraagde snelheid heet een “Fair use policy”. Providers werken hiermee om te voorkomen dat er enkele klanten buitensporig veel internet verbruiken. Dat kan het netwerk zwaar belasten en op die manier hinder veroorzaken voor andere klanten. Als consumentenorganisatie kunnen wij zo’n regel dus uiteraard alleen maar toejuichen. Ware het niet dat die limiet en vertraagde snelheid soms enkel terug te vinden zijn op de websites van de providers. En vaak in erg vage verwoordingen...

Vage praatjes

Wij dringen aan op de verplichte vermelding van een exacte limiet en de verlaagde snelheid in elke soort communicatie, zodat u als klant perfect weet waar u aan toe bent. 

De afgelopen jaren tikte de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame enkele grote internetproviders hierover al op de vingers. Met resultaat.

Intussen vermelden SFR, Telenet, Proximus, Scarlet en VOO hun maximumlimiet duidelijk in de gebruiksvoorwaarden, alsook de snelheid waar u bij overschrijding van die limiet naar wordt teruggebracht. Proximus trok op 1 februari 2017 zijn limiet op van 500 naar 750 GB. Bovendien hebben klanten de mogelijkheid om online via MyProximus.be gratis bijkomend volume te activeren.

Bij de kleine spelers blijft het koffiedik kijken naar welke limiet wordt gehanteerd. Het risico op overbelasting van het netwerk mag bij zulke spelers dan wel kleiner zijn, dat neemt niet weg dat de maximumlimiet kenbaar moet worden gemaakt.

Hebt u wel een "onbeperkte limiet" nodig?

Ontdek in onze koopwijzer of overschakelen naar een formule op maat voordeliger is voor u!

Naar onze koopwijzer internet, televisie en vaste telefoon