Nieuws

Decoders Proximus: ontvankelijkheid van onze groepsvordering bevestigd

09 februari 2018
Groepsvordering decoders Proximus ontvankelijk

09 februari 2018
Onze groepsvordering werd ook in beroep ontvankelijk verklaard. Om opgenomen te worden in de groep die wij vertegenwoordigen, moeten benadeelde consumenten zich uitdrukkelijk melden bij de griffie van het Hof van Beroep van Brussel. Daarvoor stellen we een modelbrief ter beschikking.

Halfweg 2016 dwong Proximus zijn klanten die tussen 2008 en 2013 een V3-decoder hadden gekocht een nieuw model te huren omdat hun oude decoder vanaf 31 januari 2017 geen toegang meer zou verlenen tot de diensten van Proximus TV.

De telecomoperator lanceerde daarom een “aanbod” om gedurende 12 maanden een gratis nieuw exemplaar te huren op voorwaarde dat de klant op het aanbod inging voor 25 juni 2016 en dit terwijl de oude decoder nog perfect bruikbaar was tot 31 januari 2017. Voor ons kwam dit neer op een gratis huur van 6 maanden en niet 12 maanden.

Decoder V3 Proximus
V3 decoder Proximus

Wij krijgen opnieuw gelijk van de rechter

Na verschillende pogingen om een minnelijke schikking te treffen, besliste wij om een groepsvordering in te dienen tegen Proximus. Zowel in eerste aanleg als in beroep werd deze ontvankelijk verklaard. Bij vonnis van 4 april 2017, verklaarde de rechter de groepsvordering ontvankelijk, maar Proximus ging in beroep. De ontvankelijkheid van werd recent in beroep bevestigd.

De rechters in beroep hebben trouwens bevestigd dat Proximus "meteen" een brief diende te sturen naar de betrokken klanten waarin de relevante passages van het vonnis moeten worden vermeld.

Niet-terechte voorwaarde in de brief van Proximus

De brief van Proximus is ondertussen verstuurd, en wij namen hem onder de loep. Jammer genoeg koppelt de operator onterecht een voorwaarde aan de deelname aan onze groepsvordering.

De operator geeft immers de indruk dat de consument moet kunnen bewijzen dat hij schade heeft geleden. Dat is echter niet voorzien in het vonnis van de rechter in beroep. Het is voldoende om een V3-decoder te hebben gehad en te zijn ingegaan op het voorstel.

Wij vragen daarom aan Proximus om zijn communicatie zo snel mogelijk te corrigeren door een correcte brief te sturen aan de betrokken consumenten.

Ook de FOD Economie heeft trouwens de foutieve communicatie van Proximus opgemerkt.

Consumenten moeten zich melden!

Een belangrijk nieuw element van het vonnis in beroep is wel dat consumenten zich uitdrukkelijk moeten melden bij de griffie van het Hof van Beroep, en dit voor 9 maart 2018.

Uitleg over de procedure en een modelbrief vind je hier

De rechters in beroep hebben namelijk geoordeeld dat een "opt-in"-procedure in deze zaak het meest wenselijk is. Dat betekent dat de groep van de vordering enkel wordt gevormd door consumenten die expliciet te kennen hebben gegeven dat ze willen meedoen.

Je kunt je door ons laten vertegenwoordigen in het kader van deze groepsvordering indien je beschikte over een V3-decoder en inging op het commerciële aanbod van Proximus om te profiteren van een jaar (12 maanden) gratis huur van een nieuwe decoder.

Eens de groep van consumenten is samengesteld, wordt een verplichte onderhandelingstermijn voorzien van 3 maanden vastgelegd. Indien wij samen met Proximus alsnog tot een akkoord komen, moet de rechter dit vervolgens ook goedkeuren. Wordt er geen akkoord gevonden tijdens de opgelegde termijn, dan zal de rechter een uitspraak ten gronde moeten doen.


Afdrukken Versturen via e-mail