Nieuws

Strengere regels voor betalende sms-diensten

19 oktober 2018

Eindelijk is er een Koninklijk Besluit dat operatoren ertoe verplicht om te bemiddelen tussen hun klanten en dure betalende sms-diensten. Bovendien kunnen de diensten zelf worden beboet bij wanpraktijken. Wij kunnen deze strengere regels ter bescherming van de consument enkel toejuichen.

Afgelopen jaar kwamen er bij de Ombudsdienst Telecom maar liefst 644 klachten binnen over de zogenaamde M-commercediensten en premium sms-diensten. Die dure diensten kunnen worden geactiveerd via (vervelende) pop-ups in mobiele apps. De meeste van deze consumenten claimen dat ze die diensten nooit hebben aangevraagd en dat het vrijwel onmogelijk is om ze stop te zetten, met torenhoge telecomfacturen tot gevolg. Daar moet met nieuwe wettelijke regels een eind aan komen.

Lijst met concrete verplichtingen

Omdat een aantal van deze betalende sms-diensten zich weigert te schikken naar de gedragscode die in 2017 werd afgesproken, zal de regering wettelijke regels opleggen. Aanbieders die zich niet aan de regels houden, kunnen binnenkort beboet worden door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Ook de telecomoperatoren zullen vlotter moeten meewerken wanneer klanten hun beklag doen over dergelijke aanbieders en diensten.

In eerste instantie moeten aanbieders van sms-diensten in hun reclame transparant zijn over de kosten van die diensten. Zo moet bij iedere vermelding van het betaalnummer ook het hoogst mogelijke tarief staan. Daarnaast mogen ze pas na uitdrukkelijke instemming van de gebruiker, via sms naar het betaalnummer, beginnen facturen. Bovendien moeten gebruikers zich eenvoudig kunnen uitschrijven door “STOP” te sms’en naar datzelfde nummer. 

Tot slot moeten de aanbieders een behoorlijk bemande klantenservice voorzien die vlot bereikbaar is voor consumenten, zij het via telefoon, e-mail of een digitaal formulier.

Ook operatoren krijgen taak

Gebruikers met klachten moeten ook een beroep kunnen doen op hun telecomoperator, die de klacht dan doorgeeft aan de aanbieder. Wordt een klacht niet binnen de vijf werkdagen behandeld en beantwoord, zal deze als gegrond geacht worden. 

Wanneer operatoren horen dat bepaalde aanbieders de wettelijke regels overtreden, dan moeten ze de betrokken betaalnummers onmiddellijk blokkeren en de betaling stopzetten. In het geval van een gegronde klacht heeft de aanbieder vijf werkdagen de tijd (of ten laatste bij de eerstvolgende factuur) om de in rekening gebrachte kosten terug te storten. Gebeurt dat niet, dan moet de telecomoperator deze kosten voorlopig op zich nemen. 

Hoe zet je een sms-dienst stop?

Je kunt een ongevraagde sms-dienst op verschillende manieren stopzetten.

  • Stuur het woord STOP naar het nummer in kwestie.
  • Bel naar je operator om deze dienst te blokkeren. Je kunt vragen om alle betalende sms-diensten te blokkeren of enkel welbepaalde nummers.
  • Bel naar de sms-dienstverlener.

Let op: met moderne smartphones kun je sms-nummers blokkeren, maar dat heeft alleen tot gevolg dat je de berichten niet ziet. Ze worden wel verstuurd en dus ook  gefactureerd!

Toch nog klachten?

Wil je een klacht indienen, stuur dan een mail naar de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie (klachten@telethicom.be) of surf naar onze klachtenbox.

Naar de klachtenbox