4 play

Hoe overstappen naar een andere operator

Internet, televisie, vaste telefonie en gsm

Je hebt beslist om over te stappen naar een andere operator? Met onderstaande tips verloopt de overschakeling vlot en probleemloos.

Waar moet je op letten?

Overstappen met Easy Switch

Easy Switch is een procedure die je overstap van de ene naar de andere telecomoperator vereenvoudigt. Letterlijk “gemakkelijk overstappen” dus. Als je een Easy Switch procedure start, handelt je nieuwe operator de meeste administratieve zaken af met je oude operator. Wat moet je precies doen om die Easy Switch te activeren?

 

Wat is Easy Switch?

 

Wat moet je doen als je bijvoorbeeld klant bent bij Telenet met een abonnement voor tv, internet en telefonie en je bij Proximus of een andere telecomoperator voordeliger voorwaarden kunt krijgen? We leggen het principe van de Easy Switch uit in vijf stappen:

 

1/ Vergelijk abonnementen op basis van je telecombehoeften. De kans is groot dat je kan besparen door over te stappen naar een voordeligere formule bij je eigen of een andere operator. Maak hiervoor gebruik van onze tariefvergelijker telecomabonnementen.

 

2/ Heb je een nieuw abonnement of bundel gekozen, neem dan een factuur van je bestaande operator bij de hand. Op die factuur kan je je Easy Switch ID terugvinden. Deze ID moet je bij de aanvraag bij je nieuwe operator invoeren. Deze unieke ID zorgt ervoor dat je nieuwe en oude operator onderling met elkaar kunnen communiceren over jouw switch en de meeste administratieve zaken zonder jouw tussenkomst kunnen regelen.

 

3/ Je kan de Easy Switch procedure gebruiken voor al je telecomdiensten, zolang je minstens voor internet of tv switcht.

 

4/ Switch je ook voor mobiele en/of vaste telefonie? Dan kan je bij je Easy Switch aanvraag kiezen om je bestaande nummers over te zetten op de telecomdiensten bij de nieuwe operator van jouw keuze.

 

5/ Je bepaalt zelf het moment van installatie en/of activatie van je nieuwe diensten en laat je oude diensten vervolgens meteen deactiveren of later. Kies je bijvoorbeeld om een weekje later de oude diensten stop te zetten, dan blijf je steeds verbonden. Komt de technicus niet opdagen voor de installatie van de nieuwe diensten, dan kan je een eenmalige schadevergoeding claimen van € 10.

 

Terug naar boven

Verbrekingsvergoeding

Controleer altijd de verplichtingen die voortvloeien uit de huidige contracten, zoals het type en de eventuele opzegkosten bij vroegtijdige contractverbreking. Je hebt het recht om je contract kosteloos te beëindigen na 6 maanden abonnement of na elke prijsverhoging, inclusief indexering. Zeg je je contract op tijdens de eerste 6 maanden, dan betaal je een verbrekingsvergoeding die neerkomt op de resterende maanden tot de termijn van 6 maanden afloopt. 
Terug naar boven

Opgelet bij koppelverkoop

Als je bij je abonnement een toestel (tablet, smartphone, …) gratis gekregen hebt of aan een voordelig tarief hebt kunnen aankopen, dan moet je bij contractbeëindiging de restwaarde van je toestel betalen. Die restwaarde is afhankelijk van je contractduur en het aantal maanden tot het einde van je lopende contract.

Terug naar boven

Technische vereisten

Informeer bij de nieuwe operator naar de technische vereisten voor de installatie. Ga bijvoorbeeld na of je een telefoonlijn of kabeldistributie moet hebben. Bij DSL-verbindingen zijn de afstand tot de telefooncentrale en het netwerk van belang. Houd rekening met eventuele bijkomende kosten voor de installatie, activering en huur of aankoop van uitrusting. 

Preciseer bij de bestelling over welke abonnementen je beschikt, als de operator er niet naar vraagt. Vraag ook om een schriftelijke bevestiging na de bestelling met de essentiële elementen van het toekomstig contract.
Terug naar boven

Termijn voor de nieuwe installatie

De termijn voor de installatie varieert van 3 dagen tot 6 weken, afhankelijk van de operator en de technische situatie van je verbinding. Gemiddeld stellen wij vast dat de installatie ongeveer twee weken na vastlegging of wijziging wordt ingepland.

Wacht met het opzeggen van je huidige contract tot je de bevestiging van de activatiedatum ontvangt van de nieuwe operator. Op die manier vermijd je onderbreking tijdens de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe provider.

Zorg dat je thuis bent op de activatiedatum, vooral als er een technicus moet langskomen. Als je er niet bent, moet je een tweede afspraak maken, vaak een tiental dagen later. In dat geval kun je afgesloten worden tot die tijd. Vraag op het einde van de installatie een kopie van een document dat de kost van de technicus bewijst en dat hij ondertekend heeft. Is er nadien een dienst buiten gebruik, dan kun je een schadevergoeding eisen voor het verlies van die dienst.

Terug naar boven

Opzeggen per aangetekende brief

Beëindig je contract bij voorkeur per aangetekende brief, ook al belooft de nieuwe operator te zorgen voor de verbreking. Vermeld in je opzegbrief je contractnummer en de datum waarop je het contract wenst stop te zetten. Klik hier om een modelbrief te downloaden.

Vraag de opzeg van je abonnement op de dag na de activatiedatum die je nieuwe operator bevestigd heeft. Op die manier vermijd je een onderbreking en betaal je slechts een minimum aantal dagen dubbel. Als je het oude contract opzegt alvorens de bevestigde activatiedatum van de nieuwe operator te kennen, loop je het risico dagen of zelfs weken te worden onderbroken als je nieuwe operator er niet in slaagt je te verbinden voordat je oude operator je afsluit. 

Als je van een kabeloperator (Telenet, Voo …)  naar een DSL-provider (Proximus, Scarlet …) overstapt of omgekeerd, voorzie dan voorzichtigheidshalve een overlapping van 1 à 2 weken tussen de twee contracten. Ga je van de ene naar de andere DSL-provider, vergeet dan niet te vermelden dat je al een DSL-signaal hebt en dat wilt behouden.

Als je niets verneemt van de oude operator, neem dan contact met hem op om na te gaan of je opzeg werd verwerkt.
Terug naar boven

Neutraal e-mailadres

De internetproviders zijn verplicht om je na stopzetting van je abonnement nog 18 maanden toegang te blijven bieden tot je oude e-mailaccount. Wij raden je echter aan om een neutraal e-mailadres aan te maken, dat niet verbonden is aan een provider en dat je overal kunt raadplegen. Dat wil zeggen x@gmail.com, x@hotmail.com, enz. in plaats van x@telenet.be of x@skynet.be. Zo kun je van provider veranderen zonder steeds een nieuw e-mailadres te moeten doorsturen naar je contactpersonen.
Terug naar boven

Internationale oproepen

Om naar het buitenland te telefoneren, zijn er ook alternatieven die gebruik maken van internet.

De grote operatoren voor vaste telefonie en gsm
Operatoren voor vaste telefonie bieden vaak speciale formules aan voor wie veel naar het buitenland belt. Die doen de prijs soms aanzienlijk zakken ten opzichte van de doorgaans forse basistarieven. Gsm-operatoren zijn zelden voordelig om internationaal te bellen.

Bellen via het internet
Voice over IP wint steeds meer terrein. Veelal is dat gratis voor gesprekken van computer naar computer, maar er zijn ook betalende formules om te bellen naar een telefoon- of gsmnummer. Dit is vaak heel voordelig. De meest bekende VoIP-aanbieder is Skype.

Internationale belkaarten
Vanwege het grote gebrek aan transparantie raden wij dergelijke belkaarten niet aan.
Terug naar boven

Snelheid van je internetverbinding

Je internetleverancier kondigt een snelheid van 50 Mbps aan, maar volgens je computer is de maximumsnelheid 8 Mbps. Frustrerend, maar wij leggen uit hoe dat komt.

Voor een gebruiker met een ADSL-verbinding is dat verschil tussen theoretische en werkelijke snelheid te verklaren door de afstand tot een telefooncentrale, terwijl bij de kabel het aantal gebruikers dat tegelijkertijd aan het surfen is een rol speelt.

Test Aankoop heeft ervoor gezorgd dat providers verplicht worden om aan klanten de werkelijk mogelijke snelheid van de internetverbinding te communiceren. Als de klant deze niet kan halen, dan zou hij volgens ons de mogelijkheid moeten krijgen om zijn abonnement zonder kost op te zeggen.

Hier kun je je snelheid testen.
Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn huidige telefoonnummer behouden als ik van operator verander?

Je kunt je huidige telefoonnummer behouden. Dat doe je door bij je nieuwe operator een formulier voor nummeroverdracht in te vullen.

Pakket of afzonderlijke abonnementen?

Uit ons onderzoek blijkt dat het interessanter is om te kiezen voor een pakket.

Goedkoper en eenvoudiger
Door verschillende diensten te groeperen bij één en dezelfde provider heb je maar één factuur te betalen en heb je slechts met één enkele partij te maken in geval van problemen. Dat is een pak eenvoudiger. Bovendien blijkt de prijs lager dan de som van aparte abonnementen.

Denk aan de extra kosten
Houd bij je keuze rekening met kosten voor de huur van de modem en de decoder, installatiekosten, activatiekosten ... Vergeet dus niet om deze allemaal samen te tellen.

Uitgekiende strategie
Weinig mensen zijn bereid om van provider te veranderen, omdat ze dan ook van uitrusting moeten veranderen (modem, decoder) en de opnames op hun harde schijf kwijt zijn, of omdat ze opzien tegen de administratieve rompslomp. Zo blijven de grote spelers in de markt van de telecompacks natuurlijk hun sterke positie behouden. Allerminst bevorderlijk voor de concurrentie uiteraard ...

Terug naar boven