Dossier

Traag internet: oorzaken en oplossingen

03 september 2015
Traag internet: oorzaken en oplossingen

03 september 2015

Er zijn heel wat factoren die de snelheid van uw internetverbinding kunnen beïnvloeden, zowel op het niveau van uw internetprovider als bij u thuis. Dit dossier helpt u om beter te begrijpen waar het probleem zich situeert, en zet u op weg om het onderste uit de kan te halen van uw internetverbinding.

Uw internetleverancier

De snelheid van uw internetverbinding wordt in eerste instantie bepaald door zaken zoals infrastructuur, kabels en telefoonlijnen. De haalbare snelheden kunnen in principe beïnvloed worden door een aantal bewuste ingrepen op het niveau van uw provider, maar met name het feit of uw internetverbinding verloopt via DSL of kabel zal bepalend zijn.

Bewuste ingrepen

De internetprovider kan het verkeer en de capaciteit van het netwerk actief sturen. Hij kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de haalbare snelheid groter is tijdens daluren dan tijdens piekuren. Gedurende de piekuren is de kans namelijk veel groter dat een groter aantal gebruikers van dezelfde bandbreedte op hetzelfde moment gebruik willen maken. Het kan ook voorvallen dat de provider bepaalde gebruikers gaat bevoordelen.

Kabelverbinding sterk beïnvloed door netwerkbelasting 

Bij alle internetproviders kan de haalbare snelheid in de loop van de tijd variëren in functie van de belasting van het internationale netwerk. Bij kabeloperatoren speelt er echter een bijkomend aspect dat eigen is aan de kabeltechnologie: wanneer er op het lokale gedeelte van hun netwerk veel verschillende gebruikers tegelijkertijd actief zijn, beïnvloedt dat de internetsnelheid die de verschillende gebruikers kunnen behalen. 

DSL-verbinding: afstand is bepalend

Afstand speelt een grote rol voor de maximale internetsnelheden die u kunt behalen met een DSL-verbinding: enerzijds de afstand van uw huis tot de straatverdeler, en anderzijds de afstand van de straatverdeler tot de dichtstbijzijnde wijkcentrale. Hoe groter de afstanden, hoe zwakker het signaal en hoe trager de internetverbinding.

Wanneer de afstand van de straatverdeler tot de wijkcentrale groter is dan 2,5 km, is een ADSL2+ verbinding niet meer mogelijk. Dan maakt u gebruik van een ADSL verbinding. Indien de afstand van uw woning tot de wijkcentrale niet groter is dan 1,7 km kunt u normaal gesproken beschikken over een downloadsnelheid tussen 9 en 12 Mbps.

VDSL-verbindingen is er een glasvezelverbinding tussen de centrale en de straatverdeler. Vanaf de straatverdeler loopt enkel nog een koperdraad tot aan het huis van de gebruiker. Bij een maximale afstand van 1 km tussen de straatverdeler en uw huis, hebt u maximaal 16,5 Mbps aan downloadsnelheid. Bedraagt de maximale afstand slechts 700 meter dan is de downloadsnelheid maximaal 20 Mbps. Indien de afstand niet meer dan 400 meter bedraagt, kunt u zelfs tot maximaal 30 Mbps ontvangen.

In januari 2015 rolde Proximus een technologie uit die de prestaties van VDSL kan opdrijven tot 70 Mpbs, zodat het dicht aansluit bij de snelheden die mogelijk zijn met internet via de kabel.

Informeer u voor u een internetprovider kiest!

Voordat u een internetabonnement neemt, kunt u met de provider contact opnemen om u te informeren over de snelheid die u kunt verwachten in functie van uw woonplaats. Proximus en EDPnet bieden hiervoor op hun site ook een "speedtest" aan.

Om u de mogelijkheid te bieden om na te gaan hoe snel uw bestaande internetverbinding is, hebben wij de website www.internetspeed.be opgezet. U kunt daar onmiddellijk zien hoe groot het verschil is met de door uw leverancier beloofde snelheid. Met uw testresultaten beschikken we ook over informatie over de tekortkomingen van internetleveranciers, zodat wij dit als consumentenorganisatie beter onder de aandacht kunnen brengen.


Afdrukken Versturen via e-mail